Bulgaristan Savcılar Birliği, Bulgaristan Hakimler Birliği’nin Yüksek Yargı Kurulu’nun başsavcı İvan Geşev’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin prosedür başlatma çağrısına kesinlikle karşı koydu.

Hakimler Birliği’ne göre Geşev’in bazı söylemleri ve somut ceza davaları ile ilgili eylemleri hukuk devleti krizinin derinleşmesine yol açıyor.

Savcılar ise Geşev’i görevden uzaklaştırma talebini  ‘Bulgaristan savcılarının itibarını düşürme yolunda meydan verilmemesi gereken bir denemer’ olark tanımlıyorlar. .

Haberi  Silviya Velikova verdi.  

BNR

Reklamlar