Eğitim Haberler

Bulgaristan’da her dört öğrenciden birisi kitap okumuyor

Bulgaristan’daki öğrencilerden yaklaşık yüzde 26’sı hiç kitap okumuyor veya da çok nadir kitap okuyor. Bu veriler Eğitim Araştırmaları Enstitüsü’nün yayınladığı “Bulgaristan’daki gençlerin okuma motivasyonu ve eğilimleri” başlıklı son analizinde paylaşılıyor.

Raporda, “Tahmin edilebileceği gibi 2018’de Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’nda öğrencilerin ortalama okuma notları 386 puan, bu ise oldukça düşüktür” deniyor.

Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 28’i zevk için kitap okumuyor. Uluslararası araştırmada, bu öğrencilerin ortalama notları 396 iken, keyif için 2 saatten fazla kitap okuyan öğrencilerin notu ise 457 puan.

“Dolayısıyla, öğrenciler zevk için ne kadar fazla kitap okursa, notları da o kadar yüksek oluyor” diyor araştırmacılar.

Uluslararası PİSA araştırması her yıl ailelerinin sahip oldukları kitap sayısına göre öğrencilerin ortalama başarılarını ölçüyor, çünkü bu öğrencilerin başarısı ile doğrudan bağlantılı. 2018 PISA’dan ulusal verilere göre, evlerinde 1 ile 10 arasında kitap bulunan Bulgaristan öğrencilerinin ortalama okuma notları 356 puan. Evlerinde 11 ile 25 arasında kitap bulunan öğrencilerin ortalama başarısı 411 puan. Evlerinde 201 ile 500 arası kitap bulunduran öğrencilerin ortalama okuma notları 483 puan. Bu oran sadece okumak için değil, matematik ve doğa bilimleri için de geçerlidir.


Eğitişim Araştırmaları Enstitüsü’nden Bulgaristan’daki öğrencilerin ne kadar daha sık edebiyat ve belgesel metinleri okursa başarılarının da bir o kadar yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Edebiyat ile bağı olan çocukların kitap okumayan çocuklar arasındaki farkları neredeyse iki eğitim yılı kadar fark oluyor.

Haftada birkaç defa belgesel metin okuyan gençlerin bu tür metinler okumayan gençler ile arasında bir yıllık eğitime eş değer fark olduğu görülüyor. Diğer yandan, öğrencilerin ne kadar daha az comics ve gazete okursa, okuma başarılarının o kadar daha yüksek olduğu görülüyor.

Dergi okumaya gelince, veriler dergi okumanın sıklığı ve öğrencinin başarısı ile net bir bağlantı olup olmadığını göstermiyor.

Eğitim Araştırmaları Enstitüsü’ne göre, okur yazarlık konusunda, güçlü iç motivasyona sahip öğrenciler motivasyon sahibi olmayan öğrencileri 2 yıl 4 ay geride bırakıyor.


 

BNR

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four + twenty =