Kitap

Bulgaristan Türkleri Tarihinden Esintiler – Osman Gülmen

Bulgaristan Türkleri Tarihinden Esintiler

(Anılar – Belgeler)

Osman Gülmen

İtalik / Tarih Dizisi

 

Bulgaristan Türklerinin menşei (kökeni) ve onların nereden, nasıl ve ne zaman gelip yerleştikleri ile ilgili birçok yazılar yazılmıştır. Ancak konumuz gereği bunları derinlemesine incelemeye giremiyoruz. Sadece özet olarak değinip birkaç kaynak göstermekle yetineceğiz.

Türk kavramı geniş çaplı ve ve geniş kapsamlı bir soyun adıdır. Birçok Türk Boyları bu soyun birer parçasıdır. Oğuzlar, Peçenekler, Kumanlar vs. gibi. Söz konusu boylar, bu topraklara göç edip yerleşmeleri belli bir süre zarfında olmayıp, 4. yüzyılda vuku bulan o büyük Kavimler Göçü’nden itibaren 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Genel hatlarıyla bu tezi İbrahim Yalımov da doğrulamaktadır.
(Kitabın İçinden)

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × 2 =