Ekonomi Haberler

Bulgaristan – Türkiye Ekonomik İlişkileri

Bulgaristan ve Türkiye iş ve ticaret ilişkileri son yıllarda olumlu bir eğilim izliyor. Türkiye, Almanya ve İtalya’nın ardından 4,2 milyar Euro tutarındaki yıllık ikili  ticaret hacmiyle  Bulgaristan’ın en büyük 3. ticaret ortağı konumunda. İki ülke arasındaki ticaret hacmi dengeli bir yapı sergilemektedir. 

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy BNR’ye yaptığı açıklamada ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ifade etti:

Büyükelçi Ulusoy: “İki ülke arasında ekonomik ilişkiler çok üst düzeyde. Türkiye Bulgaristan’ın üçüncü en büyük ticaret partneri. 5 milyarı aşkın ticaret hacmi var. Öte yandan yatırımlara baktığımızda 65 büyük yatırımdan bahsedebiliriz, 3 000’i aşkın Türk sermayeli Bulgar şirketi var faaliyet gösteren. Bütün bunlar zaten ekonomik hacmi gösteriyor” dedi ve Bulgar makamlarıyla çok iyi çalıştıklarına vurgu yaptı.

Türkiye ile Bulgaristan’ın yakın iki komşu olduğunu belirten Ulusoy, Bulgaristan’ın Türkiye açısında AB piyasalarına açılan kapı olduğuna dikkat çekti.

Büyükelçi Hasan Ulusoy “Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya Türkiye açısında AB’ye açılan kapılardır” dedi.

 

Bulgar- Türk Ticaret ve Sanayi Odası BULTİŞAD Başkanı Edis Emre de oda olarak çalışmalarıyla iki ülke iş çevreleri arasında temaslar kurduklarını vurguladı: “Oda 2013 yılında kurulduğundan beri ticaret ve iş hacminin artması için büyük katkıları oldu. Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı ile ilişkilerimiz çok iyi, birçok seminer ve forum düzenliyoruz. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeler Ajansı ile çok olumlu irtibatlar içindeyiz. 3 bin üzerinde Türk sermayeli şirket burada istihdam sağlıyor, vergisini ödüyor, ülkenin kalkınması için ciddi katkı sağlıyor”.

Stara Zagora’da bir büyük Türk endüstri ve Enerji Firmasının Bulgaristan temsilciliğini yürüten Stoyan Vladimirov:
“BULTİŞAD üyleiğimiz bize yeni kapılar açtı. Endüstri ve ağır sanayi dalında enerji tesisleri kuran bir Türk şirketinin temsilciliğini aldık. Bu işbirliğinden çok memnunuz. Önemli ortaklıklar kurduk, azımsanmayacak bir istihdam imkanı açmış olduk” dedi.

Türkiye, Almanya ve İtalya’nın ardından 4,2 milyar Euro tutarındaki yıllık ikili  ticaret hacmiyle Bulgaristan’ın en büyük 3. ticaret ortağı konumunda.

2015-2018 döneminde trend terse dönmüştür. Türkiye’ye ihracat ortalama % 1 yıllık oranla arttı. Türkiye’den ithalat ise % 9,7’lik bir yıllık büyüme oranına ulaştı. Bu gelişmenin sayesinde 2015-2018 döneminde Bulgaristan’ın dış ticaret fazlası % 75,1 oranında daraldı.

2018 yılında:

Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatı 2,2 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu ihracatta yıllık bazda % 12,9 oranında bir azalış meydana geldi.

Türkiye, Bulgaristan’ın ihracatında % 7,7’lik bir payla, dördüncü sırada yer aldı.

Bulgaristan’ın Türkiye’den ithalatı 2 milyar euro oldu.

Söz konusu ithalatta yıllık bazda % 7,48 oranında bir artış meydana geldi

Toplam ithalattaki % 6,3’lik payıyla ülkemiz Bulgaristan’ın beşinci büyük ithalat partneri olmaya devam etti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 4,2 milyar euro oldu.

Bulgaristan’ın Türkiye ile ticaret hacminin Bulgaristan’ın toplam ticaretindeki payı % 6,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye, Almanya ve İtalya’nın ardından Bulgaristan’ın üçüncü büyük ticaret ortağı oldu.

Dış ticaret dengesi Bulgaristan lehine 142 milyon euro olarak meydana geldi.

2018 yılında Türkiye’ye ihracatta daralma Türkiye’den ithalatta ise artış olması nedeniyle Türkiye aleyhindeki açığın bir yılda % 76,5 oranında küçülmesine sebep oldu.

Bulgaristan’da Türk sermayeli yatırımlar

Bulgaristan Merkez Bankası’nın resmi verilerine göre Türkiye, 2018 yılı yabancı yatırımcı ülkeler sıralamasında 828 milyon euro büyüklüğündeki birikimli yatırımlarıyla 16. sırada yer almaktadır. Bulgaristan’da 3000’i aşkın Türk sermayeli firma faaliyet göstermektedir. Büyük yatırımcı konumundaki 65 Türk yatırımcı tarafından bugüne kadar yaklaşık olarak 2,5 milyar Euro’luk yatırım yapıldı. Türk yatırımcıları otomotiv, cam, alüminyum işleme sanayileri, inşaat müteahhitliği, sağlık ve enerji başta olmak üzere bir çok alanda yatırımları bulunmaktadır.

Foto: Sevda Dükkancı

 

BNR