Bulgaristan Öğretmenler Sendikası, komünist rejimin okullarda okutulmasını destekliyor

“Okul Tarihçesi – Geleceği İnşa Etmek İçin Geçmişteki Süreçlerin Bilinçlendirilmesi” başlığı altında düzenlenen ulusal konferansın katılımcıları, 10.sınıfta tarih dersinde totaliter komünist sisteminin okutulması da dahil olmak üzere Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na modern uygun programların uygulanmasına desteğini ifade ettiler. Bugün gerçekleştirilen konferans, Bulgaristan Öğretmenler Sendikası ve Conrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlendi.

Konferansa katılanlar bakanlıktan, tarihin siyasallaştırılmasının ve eğitim sırasında olguların çarpıtılmasının engelleneceğinin garanti edilmesini isteyecekler. Onlar, özellikle edebiyat ve tarih dersleri arasında bağlantı yapılmasında ısrar ediyor. Öğretmenler ayrıca üniversitelerin tarih eğitim programlarını güncel tarihsel kanıtlara dayalı olarak güncelleyerek senkronize etmelerini talep ettiler.

Blagoevgrad (Yukarıcuma) Amerikan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Evelina Kelbeçeva ve Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Krasimira Tabakova’nın öğretmenlere tarihin nasıl öğretileceğine dair verdiği ipuçların bir kısmı daha fazla olgu sunma, araştırmalardan alıntı yapma, Devlet Arşivi’nden kaynakları kullanma, çizgi film gösterme, çağdaş problemlerle benzetmeler yapmaktır.

Prof. Kelbeçeva,” Komünizm dönemi için yeterli bilgi sahibi olmadığımız için çerçevenin dışına çıkamıyoruz” diye izah etti. Prof. Kelbeçeva, bazı araştırmalara göre gençlerin büyük bir kısmı, komünizmin ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ne olduğunu bilmiyorlar, ama nine ve dedelerinden komünist rejimini özlem duyarak dinleyebilirler. Prof. Kelbeçeva’nın ifadelerine göre tarih kitaplarında komünizm döneminde yaşanan ekonomik krizler ve Sovyet işgaline yer verilmelidir.

 

 

Kırcaali Haber

Share
Reklamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir