Demokrasiyi Araştırma Merkezi toplumda demokrasi algılarına dair raporu yayınladı. Merkez Başkanı Ruslan Stefanov BNR’ye verdiği mülakatta, Bulgaristan’ın Orta ve Dopu Avrupa ülkeleri arasında otoriter sisteme en çok yaklaşan ülke olduğunu vurguladı.

Liberal demokrasi ve piyasa ekonomisini destekleyenler 18-25 ve 35-45 yaş arasındaki kesimdir. Bütün diğer gruplar arasında “güçlü bilek” iktidarı isteği belirgin bir talep olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer bir eğilim ise, “kime oy verirsek verelim, kulis arkasında mali çıkarlara dayalı yönetim geliyor” algısı da araştırmada tespit edildi.

BNR

Reklamlar