Adalet Bakanı Danail Kirilov’un bir milletvekili tarafından sunulan soru yönergesine verdiği yazılı cevaptan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Bulgaristan’a karşı davalar büyük ölçüde azalmış olmasına rağmen Strazburg’daki mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarından dolayı yüklü para cezaları ödendiği anlaşıldı.

Sadece 7 yılda mahkumiyet kararlarından dolayı 10 milyondan fazla leva ceza ödendi. 2009 yılında devlet hazinesinden 3 milyon ve 534 bin leva ödendi.

2015 yılında bu tutar 620 bin leva olmak üzere kat kat daha azdı.

Bakan’ın verdiği malumata göre, devletin 2019 yılında ödediği ceza tutarı en yüksektir. 2010 yılında devletin kaybettiği davalar nedeniyle 1 milyon 279 bin leva ceza ödendi. 2011 yılında bu tutar neredeyse iki kat arttı ve 2 milyon 12 bin levaya ulaştı. Bulgaristan 2012 yılında hak ihlalleri dolayısıyla yaklaşık 1 milyon 80 bin leva, 2013 yılında ise 1 milyon 120 bin leva ödedi. 2014 yılında mahkumiyet kararlarından dolayı ödenen ceza tutarı 350 bin leva olmak üzere önemli ölçüde azaldı.

2009 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bulgaristan aleyhine 901 temyiz başvurusu yapıldı. Bu yılın başında ülkeye karşı askıda bekleyen temyiz başvuruları 559 idi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde tamamlanan davalar 751 olup bunlardan 457’sinde Bulgaristan hakkında mahkumiyet kararı verildi.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar