Ekonomi

Bulgar ekonomisinin 2014’te önde gelen eğilimleri

‘Devlet, Bulgar iş dünyasını engellememeli, ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmalı’.

Ekonomi bakanı Dragomir Stoynev, Bulgar ekonomisinin yeni gelişme planını bu biçimde görüyor.Temel öncelikli çalışmalar ‘olumsuz eğilimlerin kırılması’, enerji üretiminin istikrara kavuşturulması, Bulgar imalinin desteklenmesi,iş dünyası ile onurlu ilişkiler kurulmasıdır. Ekonomi, yatırım ve istihdamın artış tahminleri iyimselik yaratıyor.ekonomi

Bakan Stoynev’in belirttiği gibi, Bulgar ekonomisinin durumu gittikçe iyileşiyor,devletin şirketlere ödemeleri artırılıyor. Şirketlerin Aralık ayında rekor düzeyde vergi yatırması da ülkemizdeki iş ortamının canlanmasına bir işarettir. Dragomir Stoynev bu konuda: ‘ Bu, Bulgaristan’ın ekonomik büyüme yoluna koyulduğunu açık şekilde gösteriyor’ dedi.

Bütçede % 1.8 oranında, AB Komisyonu’nun % 1.5 oranında ekonomik büyüme tahminlerine rağmen Ekonomi bakanlığının tahminleri % 2’lik artış yönündedir. Bakan Stoynev’in bununla ilgili argümanları ‘Güney Akım’ gaz boru hattının topraklarımızda devreye girmesi ile, Bulgar ihracatı ve iç tüketimin artırılmasıyla Bulgar ekonomisinin öngörülenden büyük artış sağlanacağı yönündedir. Övücü sözler de gecikmedi. İstihdamdan sorumlu Avrupa komiseri Laszlo Andor, Bulgaristan’ın artık Romanya ile aynı botta bulunmadığıunı, Avrupa kaynaklarının benimsenmesi bakımından da İtalya’yı takip ettiğini belirtti.

Geçen yıl içinde doğrudan yabancı yatırımlar daraldı ve bunun ülkemizdeki gergin durum, erken parlamento seçimleri, görev hükümeti diye objektif nedenleri vardı.Buna rağmen yatırımcıların Bulgaristan ile ilgili eğilimleri olumludur. Bu yıl sadece otomotiv sektöründe 1.2 milyar levalık / 600 mln. Avroluk/ yatırımlar bekleniyor.Küçük ve orta ölçekli işletmelere özellikle büyük önem verilecek.’Ekonominin omurgası’ olarak bilinen bu tür işletmeleri teşvik edecek bir strateji üzerinde de çalışılıyor.

Bulgar ihracatının teşvik edilmesi, en önemli öncelikli çalışmalardan biridir. İhracata yönelik Bulgar işletmeleri genellikle daha yüksek ekonomik büyüme sağlayan devletlere yönlendirilip yardımlanacak.Ekonomi bakanlığı bu amaçla Kiev,Brüksel, Roma ve Pekin’de ofisler açmıştır.

Enerji sektöründeki öncelik istikrar ve diversifikasyon sağlanmasıyla ilgilidir. Bakan Stoynev’in yorumuna göre ‘enerji sektöründe ani hareketler arzu edilmez’.Geçen yıl elektrik ihracatımız birkaç kez artmıştır. ‘Güney Akım’ doğalgaz boru hattının inşasına geçilecek, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan ile gaz nakil bağlantılarının inşasına hız verilecek.Ocak ayı sonlarında Türkiye enerji ve tabi kaynaklar bakanı ile Türkiye ile gaz bağlantısı konusunda görüşmeler yürütülecek.

Turizm artık Bulgaristan’ın önemli bir endüstri sektörüne dönüşüyor. Bu yıl öncelikl çalışmalar Bulgar destinasyonunun daha yüksek bir mevkiye geçmesi ve daha kaliteli ürün sağlamasıdır. Turizm sektörünün bütçesi bu yıl geçen yıla göre altı defa yüksektir. Buna sebep, turizmin gayrisafi yurtiçi hasılanın neredeyse % 13’ünü sağlamasıdır. 2013 yılında ülkemizi neredeyse nüfusuna kadar olan 7 milyon turist ziyaret etmiştir. Maliyeti 650 milyon Avro olacak üç dev turizm projesinin işlenmesi de öngörülüyor.

Stratejik önem taşıyan iki önemli devlet projesi hayata geçirilmek üzere.Uluslararası piyasalarda suni gübreler talebi olduğu için Vratsa kentinin çoktan kapatılan ‘Himko’ gübre fabrikası yeniden canlandırılacak. Bakan Dragomir Stoynev’in belirttiği gibi, ‘bu işletmenin canlandırılması yeniden sağlanacak’. 25 milyon levalık / 12.5 milyon Avroluk/ borçları olan ‘Remoteks’ özel makina işletmesi de devletin eline geçecek. Bakan Stoynev ‘Özelleştirildikten sonra bu işletme niçin yeniden devlete teslim ediliyor?’ sorusuna ‘ Bu, stratejik öneminden dolayı yapılıyor’ cevabını veriyor.

BNR

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 3 =