Kitap

Balkanlar’da Türkler ve Müslüman Azınlıklar – Dr. İsmail Cambazov

85 yaşındaki memleketlimiz araştırmacı yazar sayın dr. İsmail Cambazov çalışma yaşamını gazetecilikle başladı ve gazeteci olarak sona erdirdi. Zamanın “ Yeni Işık “ gazetesinde ve daha sonra Sofya Pres ajansında biriktirdiği bilgilerini, çalışma dönemindeki anılarını emekli olunca ak kağıt üstüne dökmeye heveslendi.

Gece gündüz çalıştı. Günlerinin çoğunu kütüphanelerde ve devlet arşivlerinde geçirdi. Koştu, koşturdu. Emek ürünü olarak da on yılda okkalı sekiz kitap yazdı.

Ardino Belediyesinin Brezen (Halaçdere) köyü doğumlu hemşerimizin son kitabı birkaç gün önce basından çıkan ve hala mürekkebe kokan “ BALKANLAR’DA TÜRKLER VE MÜSLÜMAN AZINLIKLAR “ başlıklıdır.

Araştırmacı yazar, sayın dr. İsmail Cambazov kitabını Balkan Savaşında Edirne savunma ve kuşatmasında Şükrü Paşa ordusunda çavuşluk yapan rahmetli babası İsmail Çavuş’un aziz hatırasına adamış.

Kitap 461 sayfadan ibaret olup 13 bölüm içerir.
Kitabın ilk bölümü “Balkan Yarımadası“ başlığı altında Balkanlara yerleşen Türk boylarının tarihi, bu toprakların jeopolitik ve stratejik yönlerini ele alınmış. Balkanlarda Ulusal Kurtuluş Hareketleri, Yugoslavya’nın parçalanması, Sırbistan Karadağ İlgası, Kosova’nın bağımsızlığı eleştirildikten sonra Bosna Hersek devletinin türemesi, Balkanlarda Türk yerleşim bölümleri, Balkanlarda İslamiyet, göç konularını işlenmiş.

Daha sonraki bölümlerde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan cumhuriyetlerinin ayrı ayrı coğrafi özellikleri, etnik ve din yapısı, tarihi, Osmanlı devri, İslamiyet, diyanet işleri yapısı ve bugünkü durumları bilimsel açıdan eleştirilip okuyucunun anlayacağı bir dille aksettirilmiştir. Söz konusu devletlerde oturan Türk, Pomak ve başka azınlıkların durumları ve sorunları, dini eğitim, medreseler, dini hayat da kitap da yer alan konular arasındadır.

Redaktörü dr. Sabri Alagöz olan bu kitap Balkanlardaki Türk okuyucular tarafından seve seve okunacak, kendi ülkelerindeki, kendi durumlarına ait bilgiler edinmelerine bir vesile olacaktır. Araştırmacılara, bilim adamlarına da kılavuzluk yapacağına eminim.

Bu yıl iki yuvarlak yıldönümü – 85 yaş günü ve gazeteciliğinin 60. yılını kutlayan saygıdeğer memleketlimiz, gazeteci araştırmacı yazar Sayın İSMAİL Cambazov’a, Allah’tan sağlıklı uzun ömür ve yazım hayatında başarılar dileriz.

 

Mustafa Bayramali – Kırcaali Haber

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 + 3 =