Eğitim

Asıl sorun yargı sisteminin bağımsızlığı

AB Komisyonu tarafından İşbirliği ve Denetim Mekanizması kapsamında açıklanan son raporda belirtildiği üzere Bulgaristan belirli bir ilerleme kaydediyorsa da bu ilerleme yeterli değil, kamunun güveni ise düşmüş bulunuyor. Örgütlü suçlar  ve yolsuzluk problem olmaya devam ediyor.“Açık Toplum” Enstitüsü Program Direktörü İvanka İvanova, radyomuza verdiği demeçte yargı bağımsızlığı, yolsuzlukla ve örgütlü suçlarla mücadele olmak üzere izlenen her üç alanda son 18 aylık dönemde ilerleme yoktur.

Снимка“Raporda yer alan tespitlerin nasıl bir dille söylendiğine değil, neyin söylendiğine ve Romanya ile yapılan kıyaslamaya dikkat etmek gerekir. Romanya çok olumlu bir rapor alırken Bulgaristan’a ilişkin raporda yumuşak bir dille olsa dahi ilerleme yokluğunun altı çizilmektedir” diyor Bayan İvanova ve ülkemize yöneltilen 16 tavsiyeyi yorumlarken şöyle diyor:

“Öncelikle Halk Meclisi tarafından onaylanan Yargı Reformu Stratejisini Güncelleştirme Planının uygulamaya konulması yönünde net bir tavsiye getiriliyor. Metni okurken AB Komisyonunun Yüksek Yargı Kurulunun ikiye bölünmesinden yana olduğu izlenimini ediniyorum. Biri savcıların karyer ve tayinlerine ilişkin, diğeri de sadece yargıçlara ilişkin kararlar alacak. Komisyonun öncelikleri sıralarken yargı bağımsızlığının garantilerini ilk sıraya koyması, rastlantı sonucu değildir. Yolsuzlukla mücadele önlemlerine gelince yolsuzlukla mücadele politikasının belirlenmesinden dolayı esas sorumluluğun hangi devlet organı tarafından taşınacağına açıklık getirilmesi önerilmektedir, diyor Bayan İvanova ve şunu da ekliyor: Hükümet, yargı bağımsızlığı ile ilgili problemlerin sonucu olan diğer tavsiyeler konusunda enerji israf etmek için gerekli siyasi krediye sahip değildir.

AB Komisyonu tarafından getirilen öneriler herşeye rağmen yerine getirilebilir mi sorusu üzerine Açık Toplum Enstitüsü Program Direktörü şu cevabı verdi:

“İktidar koalisyonunda yer alan en büyük parti olan GERB’in bu konuda kesin görüşünü duyarsak eğer bu konuda reel şans var demektir. Adalet Bakanı Hristo İvanov, Halk Meclsinde Yargı Stratejisini Güncelleştirme Planı konusunda siyasi destek almak için tek başına anlaşmalar yapmak durumunda kaldı. Bence başbakan bu konuda koalisyonda yer alan daha küçük partiler arasında yandan ahkam kesen biriymiş gibi bir tavır izliyor” diyor İvanka İvanova.


Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 + ten =