Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ile Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin (BTAYTD) 26 Eylül Perşembe günü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’nda “240 İmam Yasası” konusunda bir yan etkinlik düzenlediği açıklandı.240-imam-yasasi-etkinligi

ABTTF tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

“Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ile birlikte 26 Eylül Perşembe günü Batı Trakya Türk Azınlığı’nın din alanındaki önemli sorunlarından biri olan “240 İmam Yasası” konusunda bir yan etkinlik düzenledi. Varşova’da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’nın din veya inanç özgürlüğünün özel olarak tartışıldığı Perşembe akşamında düzenlenen yan etkinlikte  “240 İmam Yasası” devletin din alanında Batı Trakya Türk Azınlığı üzerindeki kontrolünün artırmak istediğinin altı çizildi.

ABTTF ve BTAYTD: Amacımız “240 İmam Sorunu”na dikkat çekmek!

Sosyal Bütünlük için Avrupa Müslüman İnisiyatifi (EMISCO)’nin partnerliğinde düzenlenen “Azınlıkların dini iç işlerine devlet müdahalesi ve din özgürlüğü: Batı Trakya Türk Azınlığı Örneği” temalı yan etkinlikte moderatör ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, devletlerin azınlıkların din içişlerine nasıl ve hangi ölçüde müdahale edebileceklerini ve devlet müdahalesi karşısında azınlıkların tepkisinin ne olması gerektiğini tartışmayı amaçladıklarını söyledi. Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından “240 İmam Yasası” olarak nitelendirilen yasa detaylıca tartışarak Yunanistan’daki duruma ışık tutmayı amaçladıklarını belirten Kırmacı, ilgili yasanın hangi gerekçelere ile azınlık tarafından tepki ile karşılandığını anlatmayı hedeflediklerini ifade etti. Selamlama konuşması yapan BTAYTD Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Osman, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yaşantısını doğrudan etkileyecek “240 İmam Yasası” konusunda AGİT’te bir yan etkinlik düzenleyerek bu soruna dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Dr. Sebahattin Abdurrahman: 240 İmam Yasası hukuka aykırı!

ABTTF Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sebahattin Abdurrahman, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın statüsü ve sahip olduğu haklar çerçevesinde dini haklarının nasıl uygulandığını aktardı. Abdurrahman, 2007 yılında çıkarılan ve 2013 yılında değiştirilen yasanın (3536/2007 ve 4115/2013)  devletin din alanına ciddi bir müdahalesi anlamına geldiğini belirtti. “Trakya’daki camilerde Kur’an öğretmek” amacı ile 240 pozisyon yaratıldığını belirten Abdurrahman, Yunanistan tarafından “Kuran öğretmenleri” olarak tanımlanan bu kişilerin imam, din eğitimi öğretmeni ya da Müslüman vaizler mi olacağının net olarak tanımlanmadığını belirtti. Yasaya göre Batı Trakya’daki camilerde ve bölgedeki ilk ve orta dereceli devlet okullarında görev yapacak bu kişilerin hangi şartlarda ve kim tarafından seçileceğini aktaran Abdurrahman, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın bu yasaya neden karşı olduğunu açıkladı. Yasanın Batı Trakya Türk Azınlığı’nın statüsünü ve haklarını tanımlayan uluslararası antlaşmalar ile birlikte diğer uluslararası taahhütler ve standartlar bakımından hukuka aykırı olduğunu ifade eden. Abdurrahman, yasanın tam olarak uygulanması halinde din ve inanç özgürlüğünün ihlal edilmesi ile birlikte zaten cok az kalan ve uluslararası hukuktan kanaklanan dini özerkliğin tamamen ortadan kalkacağını belirtti.

Hayri Emin: Mevcut siyasi koşullar devlet ile müftülük arasındaki ilişkiyi doğrudan etkiliyor

Devlet ve dini azınlıklar arasındaki ilişkinin örneklerinden biri olarak Bulgaristan Başmüftülüğü Dış İlişkiler Bölümü’ndan Uzman Hayri Emin, Bulgaristan’da Başmüftülüğün Bulgar devleti ile ilişkisini aktardı. Bulgaristan’daki Müslüman toplumun resmi temsilcisi olan Başmüftülüğün devlet ile olan ilişkisini Müslüman azınlığın uluslararası antlaşmalar ile tanımlanan hakları ve müftülük kurumu temelinde aktaran Hayri Emin, Bulgaristan’daki yaşanan rejim değişikliklerinin müftülük ve devlet arasındaki ilişkiyi de doğrudan etkilediğini belirtti. Siyasi alanda temel problemin başmüftü ve diğer yönetici organlardaki seçimlere yapılan siyasi müdahaleler olduğunu belirten Hayri Emin, 2009 ve 2011 yılında başmüftünün seçimi konusunda yaşanan problemlerin ardından 2011 yılından bu yana devlet ile ilişkilerinde iyileşme yaşandığını ifade etti.

Bashy Quraishy: Kuran’ı öğretmek üzere kendi din adamlarını seçme hakkı elinden alınarak azınlığın dini özerkliği ihlal ediliyor

EMISCO Genel Sekreteri Bashy Quraishy ise pek çok araştırmanın Avrupa’da Müslüman topluluklarının İslamofobik düşünce yapısı ve tarihi nefret nedeniyle ayrımcılığa uğradığını gösterdiğini ifade etti. Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın pek çok alanda ayrımcılığa uğradığını söyleyen Quraishy, Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları(HRWF)’nın Ekim 2012’de bölgeye yaptığı ziyaretin raporunda da bu durumun açıkça gözler önüne serildiğini belirtti. 240 İmam Yasası’na EMISCO olarak neden karşı oldukları konusunda Quraishy, 2013 yılında yeni bir yasa ile değiştirilen yasanın Atina’daki azınlığın temsilcilerine danışılmadan kabul  edildiğini ve yasa kabul edilene dek taslak metnin saklı tutulduğunu belirtti. Quraishy, yasa ile Kuran’ı öğretmek üzere kendi din adamlarını seçme hakkının elinden alınarak Müslüman azınlığın dini özerkliğinin ihlal edildiğini ifade etti. EMISCO olarak Yunan makamlarından mevcut yasayı gözden geçirmesini talep eden Quraishy, demokrasinin beşiği olarak tanımlanan Yunanistan’ın anti-demokratik davranmaması gerektiğini, aksi takdirde bu ruhunu kaybedeceğini belirtti.”

 

Azınlıkça

Reklamlar