AB ülkeleri arasında yapılan “Standart Eurobarometer” araştırması sonuçlarına göre, Ukrayna’ya askeri teçhizatın finansmanı ve gönderilmesine destek yüzdesi en düşük olan ülke Bulgaristan’dır. Araştırmanın sonuçları, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırısının birinci yıldönümü öncesinde açıklandı.

Araştırmaya göre, sadece üç AB üyesi ülkenin vatandaşlarının çoğunluğu, Ukrayna’ya askeri teçhizatın finansmanı ve gönderilmesine karşı çıktı. Bu ülkeler Yunanistan (%59), Bulgaristan (%57) ve Slovakya (%56) olarak sıralandı. Bulgaristan’da ankete katılanların %33’ü Ukrayna’ya finansman sağlanması ve askeri yardım yapılmasından yana olduğunu belirtirken, %10’u konu hakkında herhangi bir görüş belirtmedi.

Araştırmada ayrıca, AB vatandaşlarının %64’ünün Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısından büyük endişe duyduğu ortaya çıktı. Ankete katılanların %77’si de AB’nin Ukrayna’nın yanında olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Ayrıca, ankete katılanların %56’sı AB’nin enerji bağımlılığını azaltması ve AB ülkelerinde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için adımlar atması gerektiğini savundu. %53’ü ise AB’nin çevre politikalarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, “Standart Eurobarometer” araştırması, AB vatandaşlarının Ukrayna krizine yakından ilgilendiklerini ve Rusya’nın saldırgan tutumuna karşı birlik içinde durduklarını gösteriyor. Ancak, Bulgaristan’daki yüksek kararsızlık oranı, AB’nin Ukrayna’ya yardım etmek konusunda ortak bir yaklaşım benimseme konusunda daha fazla çalışması gerektiğini gösteriyor.

BG Haber

Reklamlar