Duyuru

298 SIRA SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

298 SIRA SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Değerli dostlar,

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılması, TOBB üyelerinden tahsil edilecek tutarlar için icra takip işleminin bir süre durdurulması, bazı limanlara ait işletme sözleşmesinin yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde uzatılabilmesi gibi düzenlemeler içeren 298 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

  • 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişikliğe gidilerek üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması durumunda öngörülen cezaların ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amaçlanmakta; ayrıca, cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirlenerek daha hakkaniyetli müeyyide uygulanabilmesine imkân sağlanması.
  • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca tahsil edilmesi gereken tutarlar için 31/12/2023 tarihine kadar oda ve borsa üyeleri hakkında icra takip işlemlerinin durdurulması ve durma süresince zamanaşımı süresinin işlememesi.
  • Rafinerilerin rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek üzere 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki depolama tanımına rafinericilerin de eklenmesi; yine tanımda yer alan “LPG dağıtıcıları” ifadesi yerine “piyasa faaliyetinde bulunanlar” ifadesi eklenerek tanımın kapsamının 5307 sayılı Kanun kapsamındaki diğer lisans sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi.
  • 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna geçici madde eklemek suretiyle 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirilmesi uygulamaları neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme sürelerinin başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde sözleşme sürelerinin kırk dokuz yıla kadar uzatılmasına ilişkin düzenleme yapılması.
  • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanların 5307 sayılı Kanun kapsamında lisans almasının önlenmesi.
  • Kapasite artışları yapılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde yerli aksam desteğinden faydalanılabilmesi ve bu sayede mevcut yerli aksam üreticilerinin üretimlerine devam etmesi ve başka aksamların da ülkemiz yerli üretim envanterine katılmasına destek olunması amacıyla, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda yapılan düzenleme ile 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye girecek kapasite artışlarının işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlandırılması.

Daha detaylı bilgi için;

https://www5.tbmm.gov.tr//sirasayi/donem27/yil01/ss298.pdf

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili