2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvuruları 23 Haziran 2023 tarihi saat 10.00 itibari ile https://yobasvuru.trakya.edu.tr adresinden online olarak “Diploma Notu” üzerinden alınmaya başlayacaktır. Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların sağlıklı bir başvuru yapabilmesi için duyurularımızı dikkatle takip etmesi ve gerek duyulduğunda Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına e-posta veya telefon ile ulaşılması önemle rica olunur. İletişim: student@trakya.edu.tr

Üniversitemize Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvuruları, bireysel ve ücretsiz olup, sizlere ücret karşılığında başvuru yapacağını, yardımcı olacağını, üniversitemize yerleştirilmenizi sağlayacağını iddia eden kişilere ASLA İNANMAYINIZ!

-2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Süreç Takvimi

Online Başvuru Tarihleri23 Haziran 2023 – 21 Temmuz 2023 
Yerleştirme İşlemi25 Temmuz 2023
Asil Olarak Yerleşenlerin Belge Yükleme Tarihleri 26 – 31 Temmuz 2023
Asil Olarak Yerleşenlerin Online Ön Kayıt Tarihleri01  – 11 Ağustos 2023
Asil Olarak Yerleşenlerin Türkçe Düzey Belirleme Sınav YeriWeb sayfasında daha sonra ilan edilecektir.
Yedek Olarak Yerleşenlerin Online Kayıt Tarihi15-16 Ağustos 2023
Yedek Olarak Yerleşenlerin Türkçe Düzey Belirleme SınavıWeb sayfasında daha sonra ilan edilecektir.
Yedek Olarak Yerleşenlerin Türkçe Düzey Belirleme Sınav YeriWeb sayfasında daha sonra ilan edilecektir.
ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ VE YERLERİ
Güzel Sanatlar FakültesiTarih: 28 Ağustos 2023Yer: Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi TÜ Karaağaç Yerleşkesi
Eğitim FakültesiTarih: 25 Ağustos 2023Yer: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜ Ayşekadın Yerleşkesi
Kırkpınar Spor Bilimleri FakültesiTarih: 14 Ağustos 2023Yer: Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi TÜ Balkan Yerleşkesi
Devlet KonservatuvarıTarih: 23 Ağustos 2023Yer: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı TÜ Balkan  Yerleşkesi

-Başvuru Koşulları;

A)    Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1-) Yabancı uyruklu olanların, 

2-) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3-) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4-)       a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

            b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğrenimine başlayan adayların yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

B)    Adaylardan:

1-) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

2-) KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

3-) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

4-) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5-) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

-Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

1- 1 adet vesikalık fotoğraf

2- Pasaport 

3- Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların; anne, baba kaydını gösterecek şekilde https://www.turkiye.gov.tr/ e-devlet kapısı üzerinden alacakları“Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”  ni yüklemeleri gerekmektedir. Mavi Kart  sahibi adayların Mavi Kart Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

4- Lise Diploması  (Mezun durumdaki adaylar için mezun olduğuna ilişkin Geçici Mezuniyet Belgesi ve  Transkript.)    

5- Lise Diplomasının Türkçe Tercümesi (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)

6 -Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi) veya Karneleri (Her dönem için ayrı ayrı yüklenecektir.)

7-Transkript veya Karne Türkçe Tercümesi (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)  (Her dönem için ayrı ayrı yüklenecektir.)

8-Doğumla T.C. olup lisenin tamamını yurtdışında okuyan adayların lise dönemine ilişkin tüm karnelerini yüklemeleri gerekmektedir. (Bu adaylardan ayrıca yurtdışı giriş – çıkış tarihlerini gösterir belge de istenecektir.)

9- Başvuru esnasında sistemden alınacak başvuru formunun imzalı sureti,

Tüm belgeler okunacak şekilde (scanner, fotoğraf makinesi, cep telefonu vs gibi teknolojik aygıtlardan faydalanarak) tarayıp PDF formatında boyutu 25 mb’yigeçmemek üzere https://yobasvuru.trakya.edu.tr internet adresinden hizmet veren “TÜ Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 

-Başvurulara İlişkin Önemli Hususlar:

 • Adaylarca, online (çevrimiçi) başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınması ve imzalanarak saklanması gerekmektedir. (Yerleştirme işlemi sonucunda tercihlerinden birine yerleşerek kayıt hakkı kazananlardan kayıt esnasında söz konusu imzalı ve fotoğraflı başvuru formu çıktısı istenecektir.)
 • Trakya Üniversitesi, gerçeğe aykırı bilgi veya belge ile beyanda bulunarak başvuru yapan veya kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. Başvuru yapan aday T.C. Yükseköğretim Kurulu ve Trakya Üniversitesi resmi web sayfaları aracılığı ile yapılan tüm yasal bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılır. Aday yüklediği veya kayıt aşamasında teslim ettiği evraklarda eksiklik/tutarsızlık veya hata olması durumunda tüm sorumluluğun kendinde olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Yerleştirme sonuçları, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi web sayfaları ve www.trakya.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.
 • Kayıt olan öğrencilerin öğrenime başlama zamanları Türkçe düzeylerine göre belirlenir. Türkçe düzeyi; C düzeyinde olanlar öğrenimlerine hemen başlayabilir, B düzeyi olanlar öğrenime başlamakla birlikte seviyelerini yükseltirler, A düzeyi olanlar veya geçerli ve yeterli Türkçe seviye belgesi olmayanlar Üniversitemiz tarafından yapılacak “Türkçe Düzeyi Belirleme Sınavına girerler. Aldıkları sonuca göre öğrenimlerine başlar veya bir yıl izinli sayılarak Türkçelerini istenilen seviyeye getirmeleri istenir. Aksi halde öğrenimlerine başlayamazlar.
 • Adaylarla yapılacak yazışmalarda e-posta adresi kullanılacak olup belirttiğiniz mail adresinizin kullandığınız, güncel ve doğru olması önem arz etmektedir. Adayların mail adreslerine yapılan bildirimler tebliğ hükmündedir.

-Başvuru Değerlendirme Süreci ile İlgili Olarak; 

 • Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi Lisans Programları için ortaöğretim diploma notu en az 100 üzerinden 85 (seksen beş) ve üzeri olanlar, diğer lisans ve ön lisans programları için ortaöğretim diploma notu 50 (elli) ve üzeri puanı olanlar lise veya dengi okul diplomasının onaylı Türkçe tercümesi ile başvurabilir.
 • Trakya Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergenin 8. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere belirlenen katsayının (adayın ortaöğretim not ortalaması ile çarpılarak) uygulanması ile oluşan notun değerlendirmeye esas tutulacaktır. Katsayı Uygulanacak Ülkeler İçin Tıklayınız.
 • Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi, tamamen Trakya Üniversitesi’nin yetkisindedir. Trakya Üniversitesi, öğrenci adaylarının seçimi ile yerleştirme işlemlerinde ve kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların yeterliliklerinin değerlendirilmesi işlemleri bu programların kendi esas ve usulleri gereğince kendi okullarında yapılır ve Rektörlüğe bildirilir. Yeterli bulunanların yerleştirme ve kayıt işlemleri Rektör onayı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca gerçekleştirilir.
 • Adayların başvuracağı programa eşdeğer veya yakın bir alandan mezun olması istenebilir. Bu değerlendirme başvuru esnasında Yurtdışından Öğrenci Kabulü, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından yapılır.
 • Ayrıca, yurtdışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla, şart ve esasları Üniversitemizce belirlenecek maddi bir güvence miktarı ve/veya şekli belirlenerek adayın bunu sağlaması istenebilir.

-Diğer Hususlar

* Bir adayın kontenjanlara tercih başvurusunda bulunması, yukarıda yazılı başvuru şartlarını taşıdığını, Trakya Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesinde yer alan bütün hususları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

* Kesin kayıt sırasında belgelerin orjinalleri ve onaylı suretleri istenecektir. 

* Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapmadan önce lütfen yukarıda yazan hususları dikkatlice okuyunuz.

Online Başvuru İçin Tıklayınız:https://yobasvuru.trakya.edu.tr

Altı Dilde Hazırlanmış Başvuru Anlatım Videolarımız İçin Tıklayınızhttps://student.trakya.edu.tr/pages/online-basvuru-videolu-anlatim

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Kontenjanları İçin Tıklayınız. 

Trakya Üniversitesi

Reklamlar