Kanada şirketi “Dundee Precious Metals”in Bulgaristan’da faaliyet gösteren şirketinin İcra Müdürü İliya Gırkov, şirketin 1 Temmuz 2018 itibariyle Krumovgrad (Koşukavak) kasabasına yakın mesafede bulunan Adatepe’de altın madeni çıkarmaya başlayacağını, Ekim ayı başı itibariyle ise altın cevheri işlemeye başlayacağını bildirdi. Amaç altın ve gümüş içeren konsantre elde etmektir. Adatepe’deki maden ocağının imtiyazı sırasında 0, 85 milyon ton cevher çıkarılacaktır. Maden ocağı üretime açıldı. Maden zenginleştirme tesisi inşa ediliyor. Entegre bir maden atık depolama tesisi kurulacaktır. Maden ocağı işletmesi, tamamen Dundee Precious Metals Bulgaria Şirketi’ne ait Çelopeç’teki maden ocağı işletmesine benzer bir şekilde inşa edildi. Aradaki tek fark, maden atık depolama tesisi konusundadır ki Adatepe’deki tesis daha çağdaş versiyonudur. Entegre maden atık depolama tesisinde su aynası yoktur. Sıfır deşarj suyu ve çalışma döngüsünde yağmur suyu kullanımı söz konusudur. Maden sahalarının yeniden doğaya kazandırılması, maden ocağının işletilmesiyle birlikte devam edecektir.

Dundee Precious Metals Bulgaria ve Krumovgrad Belediyesi , dün topluma yönelik 500 000 BGN tutarında yatırımlara ilişkin yıllık çerçeve sözleşmesi imzaladı. Aynı gün Açık Kapı Günü düzenleyen şirket yetkilileri, yerli halkı ve basın mensuplarını maden ocağı inşası konusunda kaydedilen ilerleme hakkında bilgilendirdiler. Yüzden fazla kişi, Adatepe’deki maden ocağı şantiyesini ziyaret ederek, yeni yapı ve maden ocağı inşasında uygulanan en yüksek dünya standartları hakkında tam bilgi aldılar.

Krumovgrad Belediyesi, Adatepe Maden Ocağı’nı işletme süresi boyunca Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi tarafından her yıl ödenecek imtiyaz ücreti tutarının yüzde 50’sini alacak.

Han Krum Maden Yatağı’nın Adatepe bölümünde altın içeren cevherlerin çıkarılması ve işlenmesi projesi kapsamında imtiyaz sahibi, mümkün olduğu ölçüde ağırlıklı olarak Krumovgrad İlçesi’nden işçi, görevli çalıştırmasının yanı sıra yüklenici şirketleri ve alt yüklenici şirketleri seçmeyi, adayların onaylanması ve alt yüklenici şirketlerin seçimine ilişkin prosedür ve koşullara ilişkin şeffaflığı sağlamayı taahhüt etmektedir. Onların gelecekte açılacak pozisyonlara ilişkin iş ilanlarından veya aktivitelerden önceden haberdar edilmesi gerekir.

Mesleki gelişim, Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketinin önemli bir hedefidir ve şirket, seçilen alanlarda uzman ekipler aracılığıyla mesleki gelişim fırsatları yaratır. Eğitim aşağıdaki yönlerde geliştirilmiştir: Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi çalışanlarının mesleki gelişimi, Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi tedarikçilerinin ve alt yüklenici şirketlerinin becerilerinin ve niteliklerinin geliştirilmesi, seçilen alanlarda ve yönlerde Krumovgrad Belediye sakinlerinin beceri ve niteliklerinin geliştirilmesi.

Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi, belediyedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek için fırsatlar sağlamak üzere Krumovgrad Belediyesi ile birlikte çalışacak. Nihai hedef, ilçe sakinleri için istihdam ve uzun süreli ekonomik faydalar yaratmaktır.

Krmovgrad Belediyesi tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin finanse edilmesine yönelik bir program hazırlanması bekleniyor. Bu program, finansman yolunu, faaliyetin kapsamını ve odağını, proje seçim kriterlerini vb. şeyleri belirleyecek. Bu program kapsamında finansman sağlanması üretimin başlangıcında başlayacak ve madencilik faaliyetlerinin sona ermesine kadar devam edecek. Programın uygulanması için öngörülen toplam bütçe 5 milyon ABD Doları’dır.

Bu tür finansal desteğin amacı, Krumovgrad’daki daha geniş insan gruplarına veya tüm topluma kalıcı faydalar sağlayan girişimlere ve projelere yatırım yapmaktır. Bunlar, bölgede altyapının iyileştirilmesi, sağlık, eğitim, kültür, spor ve turizm alanlarıyla ilgili faaliyetlerdir. Fonlar, faaliyet dönemi boyunca şirketin her yıl karının bir oranı olarak belirlenecektir. Finanse edilecek faaliyetler, her yıl Krumovgrad Belediye Meclisi tarafından onaylanacaktır.

Krumovgrad Belediyesine maden ocağı inşası sırasında kamu yararına faaliyetler ve projeler gerçekleştirmek için 1 milyon ABD Doları verilecektir.

Sosyal program kapsamında Dundee Precious Metals Krumovgrad Şirketi tarafından turizm alanında Krumovgrad Belediyesinin ve yerli halkın tercihlerine göre yeni bir rekreasyon alanı oluşturmayı taahhüt etti. Bu rekreasyon alanı, Adatepe’de maden ocağının inşası ve işletilmesi sırasında mevcut olan rekreasyon alanının kullanılamamasını telafi etmek için oluşturulacaktır.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar