Слага се край на експеримента от Живково време, когато бяха закрити окръзите и се уедриха в области 

На днешния ден преди 25 години с указ президентът Петър Стоянов утвърждава действащите и до днес 28 административни области на България. На 4 януари с. г. Министерският съвет внася предложение, в което са определени новите граници и административни центрове на областите и общините, включени в тях, припомня БТА.

До 5 януари 1999 г. е в сила административното деление на страната на 9 области. Решението е взето на  18 август 1987 г. от Деветото народно събрание. То приема Закон за създаване на административно-териториални единици – области, в резултат на което дотогавашните 28 окръга са закрити и се създават области. С Указ 2704 на Държавния съвет на Народна република България от 26 август 1987 г. е определен броят на областите – 9.

Това административно деление създаде напрежение и конфикти, но оцеля 12 години.

 

Reklamlar