Yorum

Yakın Geçmişimizden

 

Şakir ARSLANTAŞ

Konu: En fazla koktukları bizim milli kimliğimizin uyanması ve gelişmesidir.    

Biz Bulgaristan Türklerinin başına en kötü olaylar 1984 ile 1989 yılları arasında geldi. Bu gelişmelerin temelinde Bulgaristan istihbaratının Birinci Genel Müdürlüğü (Birinci Şube) /PGU/  ile o zamanki Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) arasındaki temel, görüşme ve kararlar bulunur. Bunlar yıllık görüşmeler esnasında alınır ve uygulanırdı. Bu kararlar Bulgaristan’da artık açıklandı. Bu yazımda sizlere 25 – 28 Ekim 1988 günlerinde Moskova’da Birinci Şube ile KGB yönetimi arasında yapılan gizli toplantıdan Türkiye ve Kürtler bölümünü aynen tercüme edip dikkatinize sunuyorum:

Türkiye ile ilgili çalışmalarda işbirliği yönleri:

Sovyet yoldaşlar Türkiye konulu bizim yayınlarımızı kendi kanallarıyla da yaymaya hazır olduklarını bildirdiler. Bizden Türkiye konulu yayınlarımızı kendilerine göndermemiz istendi.


Bugün (1988) Türkiye’de askeri dikta rejimi olduğuna dikkat çekildi. Ülkedeki demokratik ilerici güçleri lehimizde çalışmalara kışkırtmalıyız, dendi.

Sovyet yoldaşlar, dış ülkelerde bulunan istasyon şeflerinden üçüncü ülkelerde ve uluslar arası örgütlerde Türkiye’de insan haklarının çiğnendiği konusunda aktif çalışma yürütmelerini isteyeceğini açıkladı.

Sovyet yoldaşlara göre Türkiye ile ilgili çalışmalarda temel ödevler şunlardır:

 • Birleşik Amerikan’ın Türkiye’ye olan güvenini sarsmak;
 • Birleşik Amerika ile Türkiye arasında askersel yakınlaşmaya engel olmak;
 • Türkiye’nin bundan böyle amerikan planlarına katılmasına mani olmak;
 • Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri kötüleşmeye itmek;

Sovyet yoldaşlar artık TBMM’de belirli mevziler ele geçirebilmiştir.

Meclis kürsüsünden sürekli soru sorulmasını sağlayabilmiştir.


Bu etkinliklere Bulgaristan’ın da katılmasında ısrar ettiler.

Türkiye siyaseti konusunda olumlu gelişmelerin desteklenmesi ve özendirilmesi gereğine dikkat çektiler. Artık Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerde iyileşme kaydedildiği açıkladıklar. Sovyet yoldaşlar, ekonomi ve diğer alanlarda Türkiye ile olan ilişkilerimizin gelişmesine yardımda bulunabilmek amacıyla bizden Bulgaristan ve Türkiye ilişkilerindeki son durum üstüne bilgi istediler.

Sovyet yoldaşlar, aktif eylem yürütülerek, Türkiye’nin kabul edebileceği bilgilerin aktarılması gereğine işaret ettiler. Örneklerken, Birleşik Amerika’nın sosyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye hazırlandığı fikri ortaya atılabilir, dendi. Şu örnek de olabilir: Türkiye Bulgaristan’la olan ilişkilerini geliştirmeyi kabul ederse Sovyetler Birliği – Türkiye ilişkileri daha yüksek bir aşamaya taşınabilir.

Başka bir misal: Bizim fikirlerimize yakın olan ve dolaylı olarak yarımızda bulunan bazı konularda Türkiye Avrupa Parlamentosuna öneriler sunabilir. Türklere, sosyalist devletlerde Türkiye ile ilişkileri geliştirme konularının gündeme alındığı düşüncesi sızdırılabilir. Ve eğer Türkiye sosyalist devletlerle ilişkilerini geliştirmeyi vb. vb kabul etmezse, bu devlertler başka yönde karar alabilir.

Sovyet Yoldaşlar, bize onların tüm etkinliklerinde Bulgaristan’ı destekleme unsurunun yer aldığını vurguladılar.


Sovyetler Birliği tarafından diş ülkelerde yapılan tüm forum ve konferanslarda Bulgaristan’a baskı uygulanmasının önlenmesi ödevi verilmiştir.

Öte yandan, bu konuda Cezayir, Libya ve Suriye devlet yönetimlerine bu konuda baskı yapılmasının olumlu olacağına işaret edilmiştir.

Bu devlet yöneticileri aralarında düzenledikleri son uluslar arası konferansta Bulgaristan’a baskı yapılması konusunda sustular veya tarafsız kaldılar.

Sovyet yoldaşlar, bizim kendilerine Temas Grubuna giren şahısların listesini göndereceğimizi vaat ettiğimizi hatırlattılar ve bu listeye giren şahıslar hakkında biz ayrıntılı bilgi sunacaklarını söylediler.

Amerikan Kongresine etkide bulunabilmek için dış ülkelerde Ermeni diasporası yayınları üzerinde nüfus sahibi olduklarını ve bize yardım edeceklerini belirttiler. Etkin Ermeni merkezlerinin Birleşik Amerika, Paris, Beyrut ve Tahranda olduğuna işaret ettiler.


Nisan ayında Birleşik Amerika’da “Ermeni soykırımını” protesto gösteriler yapılması yasaklanmıştı. Şimdi Sovyet yoldaşlar aktif etkinlik programı hazırlayarak ABD’de Yukarı Karabağ konusuna çok önem verildiğine, “Ermeni soykırımınınsa” görmezlikten gelindiğine ilişkin birçok belgesel hazırladıklarını paylaştılar.

İran-Türkiye ilişkilerinin bozulduğu ortadadır. Türkiye İran Devrimi’nin muhtemelen Türkiye’ye de kaydırılabileceğinden endişelidir.

Sovyet yoldaşlardan Kürt Sorunu ile esaslı ilgilenen henüz yoktur. Bu sorunun çözümünün daha karmaşık duruma gelmesi, bir de Arap Dünyası’nda bu konuda ortak görüş olmamasından kaynaklanıyor. 1968 yılına kadar Kürt Sorunu Konsepti vardı. Daha sonra Barzanı’ye Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü /CİA/ ajanı dendi. Şu an Kürt Hareketi onun oğlu tarafından yönetiliyor. Sovyet yoldaşlar şu dönem Kürk hareketine genel anlamda destek sağlamıyor. Daha önceleri Irak Kürdistan’ı Demokratik Partiyi desteklemişlerdi. Fakat Irak’ın tepkisi sert oldu.

Türkiye’nin 1 no’lu sorunu Kürt Sorunu’dur. Bu soruna ancak insan haklarının çiğnenmesi açısından bakılmalıdır.

Bulgar ve Sovyet istihbaratının ortak etkinlikleri, Türkiye ve diğer devletlerin Kürtler konusuna yaklaşımı üstüne ayrıntılı bilgi toplamak ve bunları aktif eylemlerde kullanma yönünde olmalıdır.


Bası’da Türkiye basınında Kürtler konusunda yazılanlar mercek altına alınmıştır. Fakat aktif etkinlikler gerçekleştirmek için yalnız basın kaynakları yeterli değildir.

Bizim tarafımızdan, Kürt konusuna Amerikan tarafının ilgisine ilişkin gösterdiğimiz ilgi paylaşılırken, ABD’nin son dönemde Kürk sorununa daha fazla ilgi gösterdiğinin saptandığının altı çizildi. Bölge amerikan yetkililerce ziyaret edilmiştir. Sovyet yoldaşlar, Türkiye’nin Amerikan siyasetinden endişelerinden yararlanmamız gerektiğine işaret ettiler. Türkiye’deki istasyon şefleri aracılıyla somut ödevler gerçekleştirilmeye başlandığına işaret edildi. “Üçüncü Dünya Savaşı ve Yakın Doğu” konulu bizim hazırladığımız ve kendilerine gönderdiğimiz el kitabı için teşekkür ettiler. Kürt sorunu konusunda ve olası Amerika’nın Irak Kürtlerini desteklemesiyle ilgili ABD’nin hedefleri ve ödevleri üstüne bölgede bulunan istasyon şeflerinden toplanan bilgileri, bizimle paylaşacaklarını söylediler.

Bazı Amerikan siyasetçileri, Kürtlerin insan haklarının Türkiye’de ayakaltına alındığına ilişkin iddiaları var, dendi.

Sovyet yoldaşlar, bizim Kürt liderleri ile direk bağlantımız olup olmadığını sordular. Verdiğimiz yanıt olumsuzdu. Fakat 01 Şubemizin Avrupa’daki Kürt liderlerle ilişkisi olduğunu  paylaştı.

Aynı zamanda şu an Türkiye ile ilişkilerimizin durumu üstüne bilgi paylaşıldı. Şimdilik olumlu olan bir şey yoktur. Bulgar tarafı ödün veriyor. Fakat Türk tarafı her yerde ve her forumda, fırsat bulduğunda her zaman Bulgaristan’a saldırıyor.


Biz halterci Şalamanov’un (Naim Süleymanoğlu) ana-babasına Türkiye’ye gitme izni verdik. Ana-babasından koparılan çocukları da saldık. T. Jivkov Kenan Evren’e mektup gönderdi vs. Biz Sovyet yoldaşların bu  konuda bize yardım gösterecekleri umudumuzu ifade ettik.

Ödevler: Türkiye’yi insan hakları çiğnenen bir ülke olarak şu konulara ağırlık kazandırarak tanıtmaktır.

 • Ermeni Soykırımı sorunu
 • Kürt sorunu
 • Türkiye-Yunanistan ilişkileri
 • Türkiye ile Arap İslam Dünyası ilişkileri
 • Türkiye ve Batı dünyası – özellikle Avrupa Parlamentosu
 • İslam Devletleri Konferansı gibi başka forumlardan da yararlanmak

Ödevimiz Arap dünyasından Bulgaristan’a karşı herhangi bir hareketlenmenin önüne geçmektir.

Türkiye konusunda Çalışma Programımızı Sovyet yoldaşlara göndereceğimize söz verdik.

Sovyet yoldaşlara KÜRT PROMLEMİ ile ilgili çalışmalarımız hakkında şu bilgiler sunuldu:


 • Kürtlerin haklarının savunulması;
 • Değişik Kürt ve diğer örgütlerden yararlanılması;
 • Kürt yayınları, kitaplar ve broşürlerden faydalanılması;
 • Kürtlerin Türkiye’de örgütlenmesi isteklerinin yükseltilmesi; (T.C.’de 12 -14 milyon Kürt yaşıyor)
 • Kürtler konusunda ABD tutumunun araştırılması; (Filistin konusunda konsepti olan ABD, Kürtler konusunda da konsept geliştirmiştir. Onlar birkaç defa bizden erken davrandı. Irak’ta kimyasal silah kullanıldığını iddia ettiler. Şöyle bir soru da var. ABD İran ile yakınlaşmayı neden öne çekiyor.);
 • ABD’nin Türkiye üzerine Kürtler konusunda baskı uygulamak niyetinde olduğuna ilişkin aktif etkinlikler örgütlenmelidir.

Şu hususlar dikkate alınmalıdır:

 • Kürt liderleri, sosyalist devletler bizi desteklemiyor, diyorlar. Onlar pragmatik kişilerdir. Kendilerine kim silah verirse onunla oluyorlar;
 • Batıda Kürt Fakültesi var.

Kürt çocuklarına okul kitapları neden basılmasın?

Bu konu Sovyet yoldaşlarla paylaşılırken, onların imkânlarını sorduk. Bizim bu gibi olanaklarımız yoktur. İlgilendik. Bizim kanımızca Kürtlerin Milli Kimlik Bilinci ateşlenmelidir.

Sovyet yoldaşlar, bizden Kürtler konusuyla ilgilenen kişiler bulmamızı, Kürt konusundan daha fazla yararlanmamızı vb önerdiler.

Sovyet yoldaşlar bize Türkiye ve özellikle de Kürtler konusunda etkinlikleri ile ilgili bilgi vereceklerini ve etkinliklerin koordineli yürütebilme konularında çalışacaklarını paylaştı.


***

Bu belge 1988’de hazırlanmıştır. Adı geçmese de Bulgaristan’ın Türklerin isimlerini değiştirmesinden sonra meydana gelen bataktan çıkma planı gibi bir şeydir.

Dikkatinizi çekmek istediğim canlı konu Kürtler konusunda düşüncelerdir.

Kürtleri uyandırmak ve Milli Kimlik Bilincine taşımak için hazırlanan planın özünde “Alfabe hazırlamak, okul kitapları basmak, basılı ve sözlü yayınlardan faydalanmak var.

Dikkat! Bulgaristan Türk Müslümanlarının Milli Türk Kimliği Bilinci yolunu keserken yapılan nedir, anadilimizi yasaklamak, okul kitabı bastırmamak, kültürümüzü yok etmek ve bunların hepsini “Bulgar Etnik Modelinde” Ahmet Doğan’a boğdurmak.


Düşünün arkadaşlar. Bu dünyada her şey bir eskinin tekrarıdır. Yakın tarihimizi iyi öğrenelim ve asla unutmayalım. Biz çok ezildik. Başka türlü bizim çekilerimiz bitmez!

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 − one =