Bulgaristan Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Yabancılar Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişklikler getirdi. Bulgar kökenli yabancıların ikamet başvurusu kolaylaştırılıyor. Bulgaristan kökenli olup yabancı bilim adamı veya öğrenci için konsolosluk koordinasyonu zorunluğu ortadan kaldırılıyor. İki dilde ikamet başvurusu formları yürürlüğe konuluyor. Yönetmenlikle, aile birleşimi ve vatansız kişiler (vatansızlık durumu) de dahil olmak üzere uluslararası koruma, sığınma hakkı ve uzun süreli ikamet haklarına sahip geçici koruma ile yabancılar kategorisine ilişkin belgeler yürürlüğe konuyor.

 

BNR

Reklamlar