Süresi tamamlanan 48. Halk Meclisi’nin başkanı Vejdi Raşidov, birinci okumada başsavcının soruşturulması için bir mekanizma oluşturulan Yargı Yasası içindeki değişikliklerin kabul edilmesi için zamanın yetmeyeceğini belirtti.  Halk Meclisi’nin son iş günü önümüzdeki Cuma günü olacak.

Yargı reformu yasa tasarısının 1-2 ayda hazırlanması mümkün değil’ diye belirten Vejdi Raşidov, isitikrarlı bir kabine kurulmasını sağlayamayan erken seçimler dizisine değindi: “Bundan sonra seçilecek parlamentonun konfigürasyonu aynı ise hiçbir değişiklik olmayacak.’ Ona göre devlet  istikrara kavuşmadıkça partiler koydukları kırmızı hatlardan vazgeçmelidir. Raşidov’un başarılı yönetim için formülü  uzman başbakan, uzman bakanlar ve bakanlıkları aralarında bölüşecek dört başbakan yardımcısı ile ilgilidir.

Reklamlar