Bulgaristan Tütün Üreticileri Birliği tarafından verilen bilgiye göre “Tütün için Ulusal Geçiş Desteği” şeması kapsamındaki 71,6 milyon levalık kaynaklar, tütün üreticilerine 1 Mart günü ödenecek.

Şema kapsamında destek için başvuran toplam 41 528 üretici, kaynak paketini Tarım Devlet Fonu tarafından belirlenen takvime göre 10 gün geç alacaklar.

26 Ocak 2021 günü Tarım Bakanlığı nezdinde Tütün Danışma Kurulu yapıldı ve tütün cins gruplarına göre ayrı ayrı matrahlar belirlendi.

27 Ocakta bir ay süre ile kamuda tartışılmak üzere tarım bakanının matrahlara ilişkin emri yayımlandı.

BNR

Reklamlar