Siyaset

Bulgristan’da Ulusal Koruma Dairesi yasasına değişiklik getiriliyor

GERB ile Birleşmiş Yurtseverler Partisinin Meclis’e sundukları yasama değişiklikleriyle Ulusal Koruma Dairesi başkanı korunacak kişileri tek başına belirleyecektir. Gerekçeleri, bunun Cumhurbaşkanına bağlı bir daire olduğu ve böylece sorumlulukların dağılmasına meydan verilmeyeceğidir. Şimdi eylem gösteren komisyon kaldırılacak, korunacak kişiler ise Devlet Milli Güvenlik Ajansı, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat servislerinden alınan bilgi esasına dayandırılıp belirlenecektir. GERB Meclis […]

Haberler Siyaset

Parlamento Turizm Yasasında yapılan değişiklikleri ilk okumada kabul etti

Parlamento Turizm Yasasında yapılan değişiklikleri ilk okumada kabul etti. BSP ve Birleşik Vatanseverler, turizm branşında düzenlemelerin artacağı gerekçesiyle değişiklikleri desteklemediler. Değişiklikler, ulusal turizm merkezlerinin sundukları hizmetlere göre bölgelenmesi öngörülüyor. Bu gereksinim ciddi eleştiri aldı. Tasarıda, belediye meclisinin, belediye toprakalrında turizmin gelişmesine dair politikayı belirlenmesini de öngörüyor. Ki, belediyeler kendi bölgelerinde turizm geliştirme politikasının ayrı bir […]

Haberler Siyaset

Radev, Devlet Mülkiyeti Yasası değişikliklerine veto etti

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Devlet Mülkiyeti Yasası’na değişiklik ve düzenleme getirilmesine ilişkin yasaya veto uyguladı. Değişikliklerin esas amacı olan önemli ulusal yerlerin inşa edilmesi sürecinin optimal hale getirilmesini desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı, buna rağmen kamunun menfaati ve Anayasa’da koruma altına alınan mülkiyet hakkı arasındaki dengenin sağlanmadığı ve bu durumun önem taşıyan altyapı projelerinin geciktirilmesi riskini getirdiği görüşünü […]

Siyaset

Bulgaristan’da Ticari Sırrı Koruma Yasasını kabul edildi

Parlamento Ticari Sırrı Koruma Yasasını kabul etti. Bu mevzuat,  yasadışı know- how ve ticari bilgilerin kanun dışı uygulanması, kullanılması ve ortaya çıkarılmasıyla ilgili Avrupa yasalarına uygun hazırlandı. Entelektüel ürünlerin tescil hakkı, ticari ve araştırma bilgileri ve yenilikçi know-now sistemler koruma altına giriyor. Ticaret sırrı konusunda da düzenlemeler yasayla belirlenmiş oldu. Ticari sırrın hukuksal esirgemesi de […]