Süt üretim çiftliklerinin iflasları bekleniyor. Covid salgını ve Ukrayna savaşından dolayı yem fiyatları önemli ölçüde arttı. Diğer masrafların artması ile sektör büyük zararlara uğruyor. Kuzeybatı Bulgaristan’dan koyun sütü yetersizliği ve hayvan satımına dair haberler geliyor. 

 

Burgas ili Sredets belediyesi Draçevo köyünden hayvan yetiştirip süt üreten Mihail Mihaylov, sektördeki masrafların geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttığını belirterek şunları ekledi:

„İki ay kadar öncesi alım fiyatları eski seviyedeydi. Ondan sonra alım fiyatlarında görülen artış yapılan masraflara cevap vererek süt çiftliklerindki iş koşullarına elverişli bir ortam yaratacak bence. İnek sütü fiyatı 0.75 levadan 1 levaya ulaştı, koyun sütünün fiyatı geçen yıl 1.20 leva iken şimdiki daha büyük talep sonucu 2 levaya çıktı. Buna sebep, bir taraftan azalan koyun sayısıyla koyun sütü üretiminin de azalmasıdır.

Şimdi aynı şey inek sütü ile de meydana geliyor. Hayvan yetiştiriciliğinin elverişsiz bir gelişme ortamına girmesi ile hayvan ve sürü sayısında bir azalma baş gösteriyor. Örneğin, Eylül ayında Sredets belediyesinde biri yüzde 100, diğeri yüzde 80 oranında iki hayvan çiftliği kapatılacak. Bu, kötü iş ortamının bir sonucu olup çiğ süt talebinin artmasına yol açacak’ diyor Mihail Mihaylov.

Bu olumsuz gelişmelerin kendi hayvan çiftliğindeki çalışmaları etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlarken Mihail Mihaylov: ‘Yok, çiftliğimdeki süt üretimi ile sütün işlenmesi birbirine bağlı olduğundan benim hiçbir sorunum yok’ şeklinde konuştu.

Hayvan yetiştiricilerinin diğer sorunlarına değinirken Mihail Mihaylov şunları ekledi:

Маndıraların süt alım fiyatları uzun bir zaman hem düşüktü, hem de süt parasını düzenli biçimde ödemiyorlardı. Bu, hayvan yetiştiricilerinin bu işten çekilmesine sebep oldu. Onlar et besiciliğine geçiyor ya da bu zor tarım sektöründen tamamen vazgeçerek toprak işlemeye başlıyor. ‘

Devletin hayvan yetiştiriciliğini teşvik edip etmediği, destekleme sağlayıp sağlamadığı sorununa değinirken Mihail Mihaylov önlemler alınmazsa piyasanın bu sektördeki düzenlemeyi kendisi sağlayacağını, pazarın çiğ sütten mahrum kalmaması için devletin aktif rolü olması gerektiğini de belirtti.

Reklamlar