Rafet ULUTURK

25 Yıl geçmiş.

Şimdi sizi düşünüyorum

Deliorman, Rodop ve Gerlovo Türkleri

Aldığım nefeste siz varsınız.

Siz orada, biz burada,

perişan ve garip dıygular içindeyim,

halimi anlarsınız.

Kartallarla beraber ölemedim.

Yıllar yılı gülemedim.

Acılarınızı paylaşmak için ortasından,

Tutup da bölemedim.

Kulaklarda gezdiği gibi,

kimlik davamız “dinlene dinlene” fakat savaşarak gelişiyor.

Ben Rodopların bir köyünde doğmuşum,

Düşmanların mezarı kazılmadı,

Destanları yazılmadı.

Ben, Rodopların bir köyünde öleceğim.

Rodoplardan Dobrucaya

Duyulmuş ağıtlarla döneceğim.

“Demokrasi, hak ve özgürlük” vaad edenler,

25 yılda aynı yere döndüler.

Sayarken aynı yerde yol şaştı,

Demokrasi batakta kaldı.

Hapistekiler, sürgünler, zifiri zından ışık arayanlar,

Yıiğitler derdi ki, bu uzun soluklu bir mücadele

Ne kadar haklıymışlar!….

25 yılda hava açmadı!…

Çeyrek yüzyıldan sonra Vatan, 25 yıl öncesinden daha karanlık,

İnsanlar seyrelmiş, yorgun ve bitkin.

Yaşamak isteyenler beklemekten bezgin…

Herşeyi çok yakın ve kolay sanmıştık

ama bu çok uzun bir yol…

25 yıl önce özgürlüğe en yakın olanlarla

aynı ilham ve düşüncelerle yaşarken,

Boyun eğmeden dim dik dururken ,

Bize tekmeyle, copla, dipçikle vuranlar ve

bizi vatanuımızdan kovanllar…

köşklerde yaşasalar da hala,

biliyorlar mutlaka unutacaklar…

Onlar,

mahkümdurlar tarihin çöplüğünde çürümeye

Bir gün yollarının mutlaka oraya düşeceğine…

Seni oyuna getirenlerin yeri

çöp tenekesinde dibin dibi olacak!

Herkesle birlikte buna ben de inanıyorum.

Yılda bir kez şehitleri anmakla bitmiyor bu iş.

Bitemez ve

bitmeyecek!

Müslüman şehit Hırıstiyan gibi anılamaz,

Fatiha bilmeyenler şehitlerimizi anamaz!

Ayaklanma Ayındayız

Uyanıyoruz, doğa,

toplum ve hepimiz, biz…

Hepinize Selam olsun!

Kimlik davamızda baş eğmeyen yiğitlerimize…

Selam olsun!

Ata Vatanda beraberce yaşanacak aydın geleceğe!…

Selam olsun

Her daim dim dik duranlara!.

Reklamlar