Bulgaristan Sağlık Kasası’ndan yapılan bir hatırlatmaya göre, Razgrad, Smolyan ve Tırgovişte, nüfusa oranla en az aile hekimlerine sahip olan il merkezleri olarak dikkat çekiyor.

Razgrad Belediyesi’nde toplam 23, Tırgovişte’de ise 25 aile hekimi bulunmaktadır. Ancak, belediye nüfusuna oranla genel pratisyen hekim başına düşen hasta sayısı 1900’ü aşmaktadır. Bu durum, bölgede aile hekimi eksikliğini gösteriyor.

Ülke genelinde en fazla aile hekimine sahip il Pleven olarak öne çıkarken, diğer şehirlerde büyük bir aile hekimi eksikliği olduğu görülmektedir. Sağlık hizmetlerine erişimdeki bu dengesizlik, bölgesel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda çağrılara neden oluyor.

BG Haber

Reklamlar