Rafet ULUTÜRK STK’LARDA “BULGARİSTAN” KONULU SÖYLEŞİ VE KONFERANSLARA İLK OLARAK “AHMET YESEVİ VAKFI”NDAN BAŞLADI.

“HOCA AHMET YESEVİ VAKFI”nın Küçük Ayasofya Mahallesi Küçük Ayasofya caddesi Küçük Ayasofya Camii yanında “HÜSEYİN AĞA MEDRESESİ” Sultanahmet adresinde bulunan yerleşkesinde, Vakıf Başkanımız Muhterem Hocamız Erdoğan ASLIYÜCE’ninde izni ve organizesi ile yıllardır 15 günde bir düzenlemiş oldukları sabah kahvaltısının hemen sonunda adet haline getirdikleri “HOCA AHMET YESEVİ HZ.LERİNİN DİVAN’I HİKMET” eserinin zikriyle başlayan ve bu gün itibariyle 232.si yapılan sohbet ve istişare toplantısında Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği “BULTÜRK” Genel Başkanı sayın Rafet ULUTÜRK tarafından Bulgaristan’ın dünü, bu günü ve geleceği hakkında oldukça doyurucu ve bilgilendirici olduğu kadar Bulgaristan hakkında ilmi çalışmalara dayanan konferans niteliğinde sohbet
13 Kasım 2022 pazar günü saat 10⁰⁰-12³⁰ aralığinda gerçekleştirildi.

BULTÜRK Genel Başkanı sayın Rafet ULUTÜRK bu tür sohbetlerin kendi merkezimiz ile birlikte tüm Türk Dünyası ile ilgili STK’larda talepler dahilinde aralıksız olarak devam edileceğini değerli katılımcılara ilânen davet amacı ile duyurdu.

 

Rafet ULUTÜRK’ün konuşması:

BULTÜRK GENEL BAŞKANININ YESEVİ VAKFINDA KONUŞMASI;

https://bulturk.org.tr/v2/bulgaristan-konulu-soylesi-ve-konferanslara-ahmet-yesevi-vakfindan-basladi/

 

BULTÜRK

 

 

 

Reklamlar