Yargı Yasasının görüşüldüğü ilk oturumda, milletvekilleri dört saatlik tartışmaların ardından,
Başsavcı ve adli makam başkanlarının faaliyetleri üzerinde artırılmış denetim mekanizmalarının getirilmesine karar verdi.

Başka bir metinde ise Ulusal Soruşturma Teşkilatı’nın savcılık sisteminden çıkarılarak yargıda bağımsız bir kurum olarak ayrıştırılması ve soruşturma müdürünün, bazı durumlarda,
Başsavcı ve yardımcıları aleyhindeki soruşturmada savcı olması öngörülmekte.

Ulusal Soruşturma Teşkilatı Başkanı, yargılama öncesi işlemleri başlattıktan sonra, Başsavcının görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını Yüksek Yargı Kuruluna bildirmesi gerekecek.

Reklamlar