İlkbahar ve yaz geldi mi işsizlerin iş bulma olanakları artıyor. Yurt içinde ve diğer Avrupa ülkelerinde turizm ile tarımda mevcut mevsimlik çalışmalar birkaç ay için olsa da epey yeni işyeri sağlıyor. Talep edilen meslekler arasında çilek ve tütün toplanması, otellerde resepsiyonist, aşçı, garson, otellerde oda temizlikçileri, inşaatçılar yer alıyor. Bu istihdam olanakları genellikle İstihdam Ajansı tarafından düzenlenen iş borsalarında öneriliyor.
Ajans, yurt dışında iş sağlamak amacıyla düzenlediği uluslararası iş borsalarında yabancı işverenler adaylarla karşılaşıyor, iş nitelikleri ile yabancı dil bilgilerine değerlendirme yapıyorlar. Bulgaristan İstihdam Ajansı kısa adı EURES olan Avrupa İstihdam Hizmetleri ağının bir üyesidir. En düşük ücretler verilen alanlarda bile alınan ücret bizdekinden daha yüksek olduğundan mevsizmik iş adaylarının sayısı az değil.

© Fotoğraf: arşiv

Turizm alanında bir kaç ay için de olsa otellerde resipsiyonist, aşçı, garson, oda hizmetçilerine istihdam sağlanıyor.

Bulgaristan İstihdam Ajansı’nın verilerine göre ülkemizde Nisan ayında iş ve işçi bulma bürolarına kayıtlı işsizlerin oranı % 11.6’dır.Milli istat,st,ğe göre ise yılın ilk çeyreğindeki düzeyi % 13.8’dir ve bu rakama iş bürolarına kayıtlı olmayan sürekli işsizler de giriyor. Bu durumda mevsimlik de olsa mevcut her çalışma olanağı değerlendirilmelidir. İstihdam Ajansı sadece Mayıs ayında iş arayanlar ile 118 şirketin katılımı ile gerçekleştirilen 8 iş borsasında aracılık yapmıştır. Ülkemizdeki mevsimlik işler için barman, aşçı, kamerier, aşçı yardımcıları, inşaat işçileri aranır. Verilen iyi ücretten dolayı diğer Avrupa ülkelerindeki mevsimlik çalışmalara daha büyük ilgi gösteriliyor.
İstihdam Ajansı’nda EURES işletmecisi olN Slavka Radeva bu konuda şunları anlattı:

© Fotoğraf: ЕPА / BGNES

‘Turismde en çok mevsimlik işçisinin gönderildiği devletler Almanya ve Avusturya’dır. Tarıma gelince İspanya işverenleri temel partnerimizdir. Ayrıca Danimarka’dan ve daha az da olsa Finlandiya’dan da iş taleplerimiz var. Mevsimlik işler genellikle turizm ve tarımdadır.Turizm sektöründe aşçı, garson, resepsiyonist, kameriyerler aranır. Tarımda ise İspanya’da çilek, Danimarka’da ise sebze ve meyve toplayanlar aranır. Finlandiya’da bir çiftlikte de çeşitli iş olanakları ile ilgili bir öneri almıştık.’
Slavka Dimitrova’nın belirttiği gibi, Haziran 2012 ile Mayıs 2013 arasındaki dönemde 700’den fazla kişi İspanya’ya çilek toplamaya gitimiştir. Kış sezonunda 60’I aşkın kişi Avusturya’da turizm sektöründe çalışmıştır. Yaklaşık 150 kişi Almanya’da bir restoran zincirinde çalışıyor.
Dobriç’te düzenlenen iş borsasına katılan Alman turizmcileri bu yılki mevsimlik çalışmalar için elemanlar seçmiştir.
Slavka radeva devamla şunları belirtti:

‘İş borsaları, iş mülakatları her yııl düzenlenir. Burgas kentinde ‘Avrupa İstihdam Günleri’ adı altında uluslararası turizm borsası düzenledik. Varna, Burgas ve Sofya’dan bazı işverenler için de iş mülakatları gerçekleştirdik. Haziran’da başlayan bundan sonraki EURES yılında da böylesi iş borsaları ve etkinlikler planlıyoruz. Ekim’de Varna’da kış sezonu ve 2014 yası için düzenlenecek turizm iş borsası olacak. Bulgaristan’ın EURES ekibinin hizmetlerinden memnun kalan bazı büyük işverenlerle devamlı temas içindeyiz. Gelecek yılın başlarında bir sıra Avrupa devletinde şimdiye kadar uygulanan işçi kısıtlamaları kaldırılacağı için daha çok işverenin mevsimlik işçi sağlama hizmetlerimizden yararlanacağını umuyoruz.’

Şansını denemek isteyenler mevsimlik işlerle ilgili ne gibi bilgiler olması gerek: Bayan Slavka Radeva bu konuda şunları belirtti:

© Fotoğraf: ЕPА / BGNES

‘Turizm sektöründen işverenlerin talepleri nitelikli, yabancı dil kullanan elemanlarla ilgilidir.Yapılan mülakatlarda adayların iş tecrübesini teşhir eden belgeler sunulur, görüşmeler İngilizce, İspanyolca, Almancada gerçekleştirilir.Aşçı ve garsonlar aranırken ve meslek öğretimi gerektirilmediğinde adayları önceden elemeye tabi tutuyoruz. Adaylar mülakata davet edilmeden önce temel istem olan yabancı dil bilgileri yoklanır.
Tarımdaki mevsimlik çalışmalara gelince değişik devletlerin iş önerilerinde yine farklılıklar mevcuttur. Danimarka ve Finlandiya’da işverenlerle iletişim kurmak için yabancı dil bilinmesi gerektiriliyor. İspanya işe ilgili iş önerilerinde İspanyolcanın bilinmesi gerekli değil. Danimarka’daki işler için genellikle gençler talep edilir.Çünkü onlar çadırlarda kalırlar. Orada bütün Avrupadan gençler toplanır. Orada sabahın erken saatlerinden öğleye kadar çalışılır ve bundan sonraki boş zaman beraber geöirilerek kültürlerarası temaslara büyük önem verilir. Buna bağlı olarak gençlerden İngilizceyi bilmeleri istenir.’

Slavka Radeva’ya göre Avrupa devletlerindeki mevsimlik işlere adaylık gösterenler arasında kim bilir ne tahsili olmayan önemli sayıda Bulgaristan Romanları da bulunur. Ülkemizdeki ücrete göre çok daha iyi ücret verildiği için öğrenimi ve kalifiyesi olanlar da mevsimlik işlere adaydır. İşsiz bir kişi gurbete giderse ise kazanacağı para ile ağır kış aylarında hem kendi, hem de ailesinin geçimini sağlayacaktır.

 

Yazı: Milka Dimitrova
Çeviri: Neli Dimitrova

BNR

Reklamlar