Dün gerçekleştirilen Yasama ve Yerel Yönetim Arasında Diyalog Günü sırasında Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Akif Akif, Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Mehmed Fahri ve Belediye Genel Sekreteri Ceylan Süleyman yer aldılar. Forumda tartışmalara aktif olarak katılan milletvekilleri, Kırcaali ilinden belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve başka yerel yönetim temsilcileri hazır bulundular. mestanli-beld-diyalog-gunune-aktif

Akif Akif, “Küçük hastanelerin ancak devlet tarafından veya kamu özel sektör ortaklığı yoluyla finanse edilmesiyle ayakta kalma şansı vardır. Şu anda Belediye’nin idaresi altındaki tedavi kurumları ciddi ölçüde mali sıkıntılar yaşıyorlar, belediyeler ise onların bakımında insani ve mali kaynakların eksikliğini çekiyorlar” dedi.

Momçilgrad Belediye Başkanı, belediyelerin idaresinde olan tedavi kurumların raporlarını ve faaliyetini gözetecek özel bir sağlık komisyonu kurulmasını önerdi. Bu fikri destekleyen Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, ulaşım zor olan veya uzak bölgelerdeki belediye hastanelere devlet bütçesinden sübvansiyon sağlanması gerektiğini belirtti.

Akif Akif’in ifadesine göre özel sektörü teşvik edecek projelere önem verilmesi ve yeni iş yerlerinin açılması gerekir. Örneğin bu belediyelerde uzman şube müdürlükleri açılarak yapılabilir. Belediye Başkanı yasa dışı binalar hakkında görüşünü açıklayarak, yıkımların Ulusal İnşaat Denetimi Müdürlüğü (DNSK) tarafından yapılmasını, belediyelerin ise sorunlar olduğunda ihbarda bulunması gerektiğini savundu.

Akif Akif, belediyelerin her yıl durumunun yoklanması için kaynak ayırması gerekmemesi için Avrupa Birliği programlarına aday Belediye binalarının incelenmesi süresinin uzatılması gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Tütün ve Tütün Ürünleri Kanunu ile ilgili görüşünü ifade ederek, tütün ürünleri ticaretine ilişkin izin belgelerinin yerel yönetim tarafından verilmesi çağrısında bulundu. Sayın Akif, “Sigara ticareti yapan küçük bir tüccarın onlarca veya yüzlerce kilometre katledip en yakın gümrüğe gitmek zorunda kaldığı göz önüne getirilirse, Belediye’de ticaret yapma izin belgesini çıkartması daha kabul edilir ve mantıklıdır” diye belirtti.

Momçilgrad Belediyesi Genel Sekreteri Ceylan Süleyman, okul dışı birimler için tek tip mali standartlar belirlenmesini ve merkezi okullar için devlet kaynaklarının arttırılmasını önerdi. Sayın Süleyman, “Bu şekilde tam gün eğitim projesine dahil edilen tüm öğrencilere okul yemekhanelerinde toplu yemek hizmeti sunulacak” diye ileri sürdü.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar