Siyaset

Diyalog Günü’nde Milletvekilleri ve Yerel Yöneticiler Bir Arada

Kırcaali’de dün düzenlenen Diyalog Günü katılımcıları, yasal güvenceler yoluyla yerel yönetimlerin konumunu değerlendirme ve sonuçlandırılması için yasama sürecinde belediyelerle istişare mekanizmalarını geliştirme talebinde bulundular.diyalog-gununde-kircaalide-siyasiler Görüşme Biznesinkubator salonunda gerçekleştirildi, katılımcılar arasında ise görüşmenin ev sahipliliğini üstlenen Kırcaali Belediye başkanı Hasan Azis, BSP Millet Vekili Milko Bagdasarov, HÖH Milletvekili Mustafa Ahmed, Vali Biser Nikolov, Kırcaali Belediye Meclisi Başkanı Raif Mustafa, belediye başkanları ve devlet ve belediye kurumlarının temsilcileri vardı. GERB Milletvekili Tsveta Karayançeva’nın yazılı görüşünü, belediye meclisi üyelerinden Veselina Yurukova ile birlikte toplantıya katılan belediye meclisi GERB grubu başkanı İliya İliyev okudu.

İki saat boyunca Diyalog Günü katılımcıları, belediyelerin gelişimi için somut ve gerçeksi değişimleri tartıştılar. Toplantı başlangıcında konu ile ilgili Bulgaristan Cumhuriyeti Belediyelerinin Ulusal Birliğinin görüş ve tekliflerini, Birliğin uzmanlarından Simeon Petkov sundu. Teklifleri arasında, yasa tasarılarının veya yürürlükte olan yasaların yasama sürecinin bir parçası olarak gerçek ve sorumlu değerlendirme mekanizması oluşturulması ve “artık prensibi” ile belediyelere mahsus olmayan fonksiyonların yasal olarak yükümlendirme uygulamalarının durdurulması da vardı.

Başlıca tartışma konusu Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis tarafından da ele alındı ve kendileri şu soruları yöneltti: “Bir yasa oluşturulurken, yerel yönetimini yeri nedir?” Belirttiklerine göre bu katılım, yerel yönetimi ve özellikle Bulgaristan Cumhuriyeti Belediyelerinin Ulusal Birliğinin elindeki mekanizmalardan yararlanılmaksızın, ya direkt olarak gerçekleşmemekte, ya da bu katılım minimaldir.

HÖH Milletvekili Mustafa Ahmed’in ele aldığı konular arasında yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki diyalog ve merkezi yönetimden yerel yönetime geçilmesi olanakları vardı. Mustafa Ahmed, ildeki tüm belediyeleri etkileyen çöp toplama deposu konusunun tekrar gündeme getirdi. Bu proje Çevre ve Su Bakanlığı Tarafından durdurulmuş, çalışan çöp dönüşüm merkezinin bulunmaması ise belediyelerin yüksek çevre koruma ücretleri ödemelerine sebep olmuştur.

Bugünkü tartışmalar esnasında Çevre ve Su bakanlığı tarafından oluşan bu durumundan kurtulma talimatlarının verilmesi teklif edildi. HÖH Milletvekili Mustafa Ahmed, belediyelerin Avrupa Programlarına hazırladıkları projelerde sık sık karşılaştıkları zorluklardan biri olan belediye tarafından üstlenilen ek maddi desteğinin bankalardan kredi çekilmeden sağlanamaması sorununu da dile getirdi. Bugünkü oturumda Bulgaristan Cumhuriyeti Belediyelerinin Ulusal Birliğinin sunduğu Avrupa projelerinin etkin bir şekilde uygulanması için etkili mekanizmalar düzenlenmesi ve özellikle FLAG Fonu tarafından finanse edilme olanaklarının genişletilmesi teklifi de bu konu ile ilgili oldu.

Milletvekili Tsveta Karayançeva bugünkü Diyalog Gününde yer almadı, ancak Bulgaristan Cumhuriyeti Belediyelerinin Ulusal Birliğinin teklifi üzerine yerel yönetimin yasal ortamını iyileştirmeye yönelik kısa vadeli önlemler hakkında yazılı görüşlerini gönderdi. Bu yazılı görüşleri Belediye Başkanı Hasan Azis’e sunuldu.

İçeriğinde Karayançeva, kamu politikalarının açıklığını ve şeffaflığını sağlayacak sadece Yerel Yönetim Yasasında değil, Yönetmelikler Yasasında da değişiklikler yapılması gereğine vurgulamaktadır. Karayançeva mektubunda, vatandaş ve kurumların kamu tartışmalarında daha etkin olmalarını ve önemli kamu sorunlarının çözümünde büyük oranda ilgili kişilerin yer almasını önermektedir.

Merkezi yönetimden yerel yönetime geçiş süreçleri ile ilgili Karayançeva, belediyelere gittikçe daha fazla yetkinin devredildiği ve böylelikle artan sorumluluklarına, bunların ise siyasi sorumluluklarına dönüşme tehlikesine vurgu yapmaktadır.

Kirkovo Belediye Başkanı Sali Ramadan’ın değindiği konu ise, finansal boyutları ön görülmeden yeni yasaların kabul edilerek belediyelere yeni sorumlulukların devredilmesi oldu.

Diyalog Günü görüşmesi sonunda ise katılımcılar Bulgaristan Cumhuriyeti Belediyelerinin Ulusal Birliğinin tekliflerini desteklediler ve bunlara ilavelerde bulundular.

 

Kırcaali Belediyesi