Eğitim

Lobiciliğin düzenlenmesiyle siyasetteki özel menfaatler açığa çıkarılacak

“Sınırsız Şeffaflık” Birliği tarafından lobiciliğin açığa çıkarılması konusunda düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Katya Hristova, son 5-6 yıllık dönemde milletvekilleri ve sivil toplum eylemcileri tarafından yapılanların ve söylenenlerin büyük bir bölümü arkasında özel menfaatlerin olduğunun görüldüğünü öne sürdü.

“Milletvekillerinin veya sivil toplum örgütlerinin vatandaşların görüşünü temsil etmekte oldukları öne sürülürken lobiciliğe kabul edilir bir maske giydirildi. Bulgaristan’da farklı grup menfaatlerinin değişik danışma formatlarına katılmalarına olanak sağlanmasının veya bu olanağın düzenlenmesine yönelik mekanizmalar mevcuttur” diyor Katya Hristova.

Bu tür uygulamalar kurumlara ve yasallığa olan güveni çökertiyor, demokratik devlet yapıları ise oligarşinin aletleri haline geliyor.

“Sınırsız Şeffaflık” örgütü tarafından yapılan bir araştırmadan alınan sonuçlara göre ülkemizde vatandaşların yaklaşık yüzde 80’i, kimin nerede ve ne için lobi yaptığından habersizdir. Deneklerin üçte ikisi, bizde lobiciliğin düzenlenmiş olmadığı görüşündedir. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 40’ı, kolay olmasa bile yöneticilerin kararlarını etkileyebileceklerini düşünüyolar.

Bu arada ülkemizde düzenlenmiş olmayan nüfuz ile mücadele stratejisi yok, ki bu şeffaf olmayan lobiciliğin çalışma modeli haline gelmek üzere olduğu anlamına geliyor. Nüfuz ticaretini suç ilan eden Ceza Kanunu değişikliklerinin etkin bir şekilde uygulanmadığı ve yolsuzluğun kol gezmesine rağmen 2011-2013 döneminde nüfuz ticaretinden dolayı hüküm giyenlerin sayısının ancak 7 olması da yine aynı şeyi gösteriyor.

Hukuk İnisyatifleri Merkezi verilerine göre bizde bir yıl içinde yasaların yarısından fazlası değiştiriliyor, onaylanan düzenlemelerin üçte birinden fazlası ise Anayasa’ya aykırı düşüyor.

Bu arada milletvekilleri, lobicilerle yaptıkları görüşmeleri ve yasal düzenlemelere değişiklik veya düzenleme getirilmesi konusunda yaptıkları danışma görüşmelerini rapor etmiyorlar. Siyasi partiler ise seçim kampanyalarının finansmanı dahil finansman kaynaklarını açıklamıyorlar.

Bu durumdan çıkış yolu var, o da lobiciliğin düzenlenmesidir. Şu anada kadar bu konuda beş yasa tasarısı sunulduysa da ortada uygulanan bir lobicilik yasası yok.

“Sınırsız Şeffalık” örgütünün temsilcisi olan Helen Trump’un sözlerine göre bu konuda Avrupa Birliği içinde varolan ve Bulgaristan’ın yararlanabileceği bir uygulama lobiciler sicilinin oluşturulması, bilgiye ve yasama dosyasına hızlı erişim imkanının sağlanması olmaktadır.

“Sınırsız Şeffalık” örgütü, lobiciliğe ilişkin 30 tedbir teklif etti, ancak yargı sistemi etkin olmayınca bu tedbirler sonuç vermeyecek.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 1 =