Ekonomi

KNSB, yabancı işçi çalıştırmada kolaylık getirilmesine karşı çıktı

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB), üçüncü ülkelerden işçi getirilmesine yönelik kolaylıklar değil, yüksek kalifiye sahibi Bulgaristan vatandaşlarının ülkeye geri döndürülmesine yönelik önlemlerin gerektiğine inanıyor.

KNSB Başkanı Plamen Dimitrov, belirttiğine göre iş dünyasının bir kısmının taleplerini savunan milletvekilleri tarafından Meclise sunulan Emek Göçü ve Emek Hareketliliği Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarıyla ilgili yorumda bulundu.

Dimitorv, “Bulgaristan’da iş piyasasına erişim izni verilen Avrupa Birliği (AB) dışında 52 üçüncü ülke vatandaşlarının geçen yılki sayısı 5 156 kişidir. Onların 4000’e yakını mevsimlik işlerde çalışmak için 90 gün kalma izni almışlardır. Diğerleri mavi kart ve oturma ve çalışma izni olmak üzere işgücü piyasasına erişime ilişkin diğer mekanizmalar doğrultusunda çalışma hakkından yararlanmışlardır” dedi.

KNSB Başkanı’nın ifadelerine göre bu rakamlar ülkede ne kadar az sayıda yabancıların çalışmak istediğini gösteriyor. Dimitrov, yabancıların yoğun olarak ülkemizde çalışmak istememesini, ülkemize işgücü veren ülkeler arasında ilk sıradaki Moldova ve Ukrayna’da iş dünyası ve hükümetler arasındaki ilişkilerin de doğruladığını belirtti. Sekiz aydır hazırlanan anlaşma taslakları tarafların çıkarları olmadığı için imzalanmadı, yalnızca Ermenistan ile böyle bir anlaşma imzalandı” diye belirtti.

Dimitrov’un ifadelerine göre Pazar testinin yanı sıra en iyi meslek listesinde yer alan mesleklerde uzmanlaşan yüksek kalifiye sahibi kişilerin kullandığı mavi kartla çalışma izni alma hakkının kaldırılması için bir neden yoktur.

KNSB, bir işletmede çalışan üçüncü ülke vatandaşı olan işçilerin sayısının şimdiki yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmesi için bir neden olmadığını ileri sürdü. Bu oranlar mevsimlik istihdam için geçerli değil. Turizm sektörüne yönelik kısıtlama yok-istediğin kadar Ukraynalı işçi getirebilirsin” diye belirtti.

Dimitrov’un ifadelerine göre Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov’un emek hareketliliğine ilişkin değişikliklerle ilgili sosyal ortakların görüşünün alınması şartına yönelik neden yükümlülük altında bulundurulması değil, yalnızca imkan verilmesi yönünde öneri sunduğu belli değil. Dimitrov, “Yasa tasarısına göre yabancılara verilen çalışma izni süresinin 3’ten 5 yıla uzatılması öngörülüyor. Bu demektir ki, beşinci yılda yabancı işçiler, otomatik olarak daimi ikamet izni almaya ve Bulgaristan vatandaşı olmaya hak kazanacaktır” dedi.

Dimitorv, “Yasa koyucu acele etmemeli, iki sendikal örgüt bu tekliflerin Üçlü İşbirliği Ulusal Konseyi tarafından görüşülmesini isteyecek” diye kaydetti.

 

Kırcaali Haber

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 − two =