Siyaset

Kabul edilen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklikler

Değerli dostlar;

Bilim adamlarının dikkat çektiği üzere dünyanın varoluşundan beri tüketilen enerji neredeyse son yüz yılda tüketilen enerjiye eşittir. Bunun yanında son yüzyılımızda çevre konusunda da dünyamız ciddi bir tahribata uğramış bulunmakta. Bütün bunlar insanlığın ortak malı olan doğaya karşı son derece hassas ve bilinçli davranmasını elzem kılmakta.

Bu sebeplerden yola çıkarak dün itibariyle bir takım yeni düzenlemeler TBMM’de kabul edildi. Düzenlemeye göre bundan sonra plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Buna uymayan satış alanlarının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanacak. Çevreye olumsuz etkisini asgari düzenlemeye indirebilmek adına egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1250 lira ceza verilecek.

Kabul edilen kanun teklifiyle birlikte ülkemizde bir ilkin daha kapılarını açmış olduk. 1 Haziran 2019’dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Kabul edilen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin özeti aşağıdaki gibidir.

1) Geri kazanılma imkanı neredeyse olmayan ve çevre kirliliğine sebep olan  plastik poşetlerin kullanımının azaltılması için düzenleme yapıldı.

2) Bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çevresel açıdan sakınca olmadığını ifade eden “Çed gerekli değildir” ifadesinin faaliyet sahipleri tarafından yanlış anlaşılması dolayısıyla ÇED Yönetmeliğinde teknik kapsamlı bir değişikliğe gidildi.

3) Egzoz emisyon konusunda ilgililerin ihlallerine karşılık idari para düzenlemelerinin sınır ve kapsamları değiştirildi.

4) Isınma kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için düzenlemeler yapıldı.

5) Atıkların henüz kaynağında toplanması için etkin toplama sisteminin kurulması, bu konuda teşviklerin arttırılması ve para cezalarının yeniden düzenlenmesi sağlandı.

6) Yapı müteahhitlerinin yeterlilikleri konusunda belli sınıflara ayrılması  için yetki almaları hususunda düzenlemeler yapıldı.

7) Topoğrafyası müsait yerler için 2019 yılından itibaren yapılacak imar planlamalarında bisiklet yolunun zorunlu hale getirildi

8) Antalya-Aksu ilçesinde 1990 yılında yapılan bir imar planı dolayısıyla çevre sakinleri açısından mağduriyet doğuran hususlar yeniden düzenlendi.

9) Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarının su alanlarında da yer alabilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.

10) yargı kararlarıyla uygulamada karşılaşılan güçlükler dolayısıyla Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunda değişikliklere gidildi.

11) İçişleri Bakanlığına bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün kapatılması dolayısıyla bu örgütlenmenin görevlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne devredilmesi düzenlendi.

12) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi dolayısıyla icap eden bir kısım teknik düzenlemelere gidildi.

Daha detaylı bilgi için:

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1285.pdf

Faydalı olmasını ümit eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili
Bulgaristan Haber

Latest posts by Bulgaristan Haber (see all)

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seven − 5 =