Bulgaristan’daki iş sektörünün % 68’i kalifiye işgücü eksikliğini en büyük engel olarak görüyor.

2019’daki iş iklimine dair ankete göre, Bulgaristan İktisat Odası’nın üyeleri arasında % 60’I bürokrasiyi ve % 59’u yolsuzlukları, diğer büyük engeller olarak belirtti.

İş adamlarının % 80’i işverenlerin hastalık izninin ilk 3 gününü ödemesini istemiyor. % 63’ü üçüncü ülkelerden işçi çekmek için prosedürleri kolaylaştırmak istiyor.

Ülkenin Avro Bölgesi’ne katılımıyla ilgili olarak, iş çevreleri ciddi bir şekilde tereddüt ediyor. Yüzde 41’I bunu desteklerken, yüzde 39’u karşı çıkıyor ve yüzde 20 bu tür bir hareketin yararlarını ve dezavantajlarını değerlendirmede zorlanıyor.

BNR

Reklamlar