ProfesörRektörSiyaset BilimciAkademisyen

Eğitim – İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset bilimci, akademisyen, profesör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü, Dicle Üniversitesi eski Rektör Vekili. 1962 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğdu. 1983 Yılında Gebze İmam Hatip Lisesinden, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini aldı.

Araştırma alanı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Balkanlar-Anadolu coğrafyası iktisadi tarihi, toplumsal sistemlerin dönüşüm-çöküş esasları olan Gülfettin Çelik, yüksek lisansta Osmanlı maliyesi, doktorada ise Osmanlı Devletinde nüfus hareketlerinin sonuçları esasında sosyo-ekonomik yapı alanlarını çalıştı. Lisans ve lisansüstü eğitim programlarda iktisat tarihi ve İslam iktisat düşüncesi, karşılaştırmalı iktisat tarihi ve ekonomik sistemler, toplumsal tarih ve kurumlar tarihi alanlarında dersler veren Çelik, ayrıca çeşitli lisansüstü ve doktora tezi yönetti. Ağırlıklı olarak Osmanlı toplumsal sisteminin bütüncül şekilde anlaşılması çalışmalarında bulunan Çelik bu kapsamda nüfus ve nüfus hareketleri ekseninde alanı tanımlamaya dönük araştırma ve yayın çalışmaları gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Gülfettin Çelik, eski rektörün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi kapsamında görevden alınmasıyla Dicle Üniversitesine Rektör Vekili olarak atandı. Prof. Çelik, daha önce de Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2010-2011), Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığı (2009-2010), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu dekanı (2011-2013) ve yine aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştı (2011-2014).

Ayrıca 2014-2016 yıllarında TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuş olan Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Aralık 2018’den bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü olarak görevini sürdürmektedir.

KAYNAKÇA: Dün yoklukla imtihandaydık bugün varlıkla (İslamveihsan.com, 10 Ekim 2014), Prof. Dr. Gülfettin Çelik (dicle.edu.tr, 03.08.2016), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Atanan Prof. Dr. Gülfettin Çelik Kimdir? İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik atandı. Peki Prof. Dr. Gülfettin Çelik kimdir? (kamubulteni.com, 23 Kasım 2018). 

Reklamlar