Avrupa Birliği Komisyonu’nun (AK) aldığı kararıyla yatırım programı bütçesi artırıldı. AK, tarım işletmelerine yatırımlar yapılması için verilen devlet destek şemasında değişiklik yapılmasını onayladı. paraBu sermaye gelir vergisinin bir bölümünün bu hedef için tahsis edilmesiyle mümkün olacak. Onaylanan değişikliklerle devlet yardım programının bütçesi 250 milyon levaya çıktı.

Destek, vergi kolaylığı şeklinde tarım üreticileri olarak kayıtlı tüzel kişi ve tüccarlara sağlanacak. Onlar tarım faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin vergisinin ödendiği yıl içinde yeni bina ve yeni tarımsal ekipmanlara yatırım yapma yükümlülüğü olmak üzere yüzde 60’ının tahsis edilmesi hakkına sahip olacaklar.

Yatırım programının uygulama süresi 2014 yılının sonunda doluyor.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar