Dobriç Bölge Müftülüğü ve Dobriç Müslüman Encümenliği’nin girişimiyle şehirdeki “Hacı Osman” Camii’nin minaresinin tehlikesizleştirilme ve onarım çalışmaları resmi olarak başlamış bulunmaktadır. Camiye yapılan rutin bir denetleme sonucunda minarenin yapısı ve sıvası üzerinde bulunan sorunlar, acilen tadilat işlemlerinin başlatılmasını gerektirdi.

Dobriç Bölge Müftülüğü yönetimi, Grandmufti.bg için: “Dobriç Bölge Müftülüğü, minarenin tehlikesizleştirilmesi ve onarımına dair acil tedbirler aldı. Bu girişim, Başmüftülüğün aracılığı ve Dobriç Müslüman Encümenliği’nin kendi maddi desteğiyle gerçekleşmektedir. Minare kısmının tamamının güçlendirilmesi, kavela, şırınga ve alçı ağı ve boyama işlemlerini içermektedir.”, diye açıkladı. Sözlerine göre, “Hacı Osman” Camii’nin minaresinin onarım ve güçlendirilme işlemlerinin Mübarek Ramazan ayı sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir.

Bulgaristan Başmüftülüğü

Reklamlar