Abdullah EFENDİ
Tarih: 24 Şubat 2021

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği BULTÜRK Bulgaristan dışında bulunan Bulgaristan vatandaşlarının hak, hukuk ve adalet davası bilincine 30 yıldan önce varmış ve bu uğurda arasız mücadele vermiştir. Sayıları artık 3 milyona ulaşan memleket dışında bulunan vatandaşların seçme ve seçilme hakkının yasallaşması başta olmak üzere tüm haklarını yıllarca yazan çizen ve her platformda savunan BULTÜRK bu hakları ön plana ve politik sahneye Bulgaristan dışında yaşayan Bulgarlar tarafından da dile getirilmeye başlanmıştır:

Çok yazıldı çizildi, bunlar, Posta ile oy kullanmadan başlayarak, elektronik araçlarla seçime katılma, Sofya’da Dış Ülkelerde Bulunan Vatandaşlar Bakanlığı kurulması ve dış ülkelerde bulunan vatandaşlarımızla kültürel çalışma yürütülmesi gibi konular. 4 Nisan 2021’den başlayarak Bulgar politik partileri tarafından da dile getirilmeye ve istek paketi olarak hükümete ve meclise sunulmaya başlandı.

Diş Ülkelerdeki Bulgaristan Vatandaşların Politikaları.

Bu konuyu Cumhuriyetçi Bulgaristan partisi tarafından da kucaklandı.
Bir sektör siyaseti olarak sunulan gelişme Bulgar sosyal medyasında tartışılmaya başlandı.
Dış Ülkelerdeki Bulgaristan Vatandaşları Politikası 11 istek halinde şöyle hazırlandı ve yayınlandı.

Bu yeni biçimlenmiş siyasi çizgi kamuoyuna Bulgaristan’ın ABD Çikago eski Baş Konsolosu ce Cumhuriyetçi Bulgaristan Partiyi Yönetim Konseyi üyesi İvan Ançev tarafından açıklandı. Dış ülkelerde bulunan ve Bulgaristan’a dönmek isteyen vatandaşlar hareketi güç toplamaya başlamış bulunuyor.

Hareketin istekleri şunlardır:

1- Dış Ülkelerdeki Bulgaristan Vatandaşları Bakanlığı Kurulmalı

Bulgaristan dışında 3 milyon Bulgaristan vatandaşı yaşıyor. Onlar büyük bir milli servettir. Ve Bulgaristan’ın bundan böyle ki gelişmesinde ekonomik, politik ve sosyal planda kullanılmalıdırlar. Bu vatandaşlarımızla ilgili aktif politika yürütme zamanı gelmiştir. Bu ancak, Dış Ülkelerdeki Bulgaristan Vatandaşları Bakanlığı kurularak gerçekleştirilebilir. Bu vatandaşlar arasında birlik devlet kaynakları kullanılarak sağlanmalıdır. Kurulacak bakanlığın yurtdışındaki topluluğumuzla ilgili reformları geliştirebilmek için yasa hazırlama ve meclise sunma hakkına sahip olmalıdır.

2- Yurt dışındaki Bulgaristan Vatandaşlarına İlişkin Projeleri Finanse Edecek bir Fon Oluşturulmalıdır.

Yurtdışındaki vatandaşlarımız her yıl Bulgaristan’a en az 1 milyar Avru para gönderiyor. Biz. Buranın hiç olmazsa % 1’ini onlara geri çevirmemiz gerektiği görüşündeyiz. Buz, yer yıl toplam tutarı 10 milyon Avro olmak üzere en fazla 25 bin Avroluk küçük tasarımlarla işe başlamamız gerektiğine inanıyoruz. Böylece soydaşların memleketle bağları düzenli hale getirilecek ve Bulgaristan’ın dış dünyadaki imajı yükselecektir.

3- Yurtdışındaki Bulgaristan Vatandaşları İnternet Üzerinden Oy Kullanabilmelidir.
Bulgaristan dış ülkelerde bulunan Bulgaristan vatandaşlarının politik, ekonomik, sosyal ve profesyonel potansiyelinden aktif yararlanmayı seçmelidir. Ülkenin genel-politik yaşamına aktif katılmaları için çalışır mekanizmalar hazırlamalı ve çalıştırılmalıdır. Bu yolda atılacak birinci adım önce posta ile oy kullanmanın yasallaştırılması ve ardından da internet üzerinden oy kullanma yolunun açılmasıyla başlamalıdır.

4- YURTDIŞI Seçim Bölgesi Kurulmalıdır.

Diğer ülkelerde kurulacak olan YURTDIŞI seçim bölgelerinin 32 olması ve bu seçim bölgelerinde seçilecek temsilcilerin Sofya meclisinde eşit haklı milletvekili olarak yer alması isteniyor. Çifte vatandaşlığın dış ülkelerdeki seçim merkezlerinde Sofya Meclisi için milletvekili seçilmesine engel gösterilememesi, bu konuda kanun değişiklikleri yapılmalıdır. Bu milletvekilleri aracılıyla yurtdışındaki Bulgar vatandaşları ülkedeki sosyo-ekonomik ve kültürel süreçlerle bağlanacak, kendi temsilcileriyle su süreçlere filen katılacak ve Bulgar kurumlarında da faal olabileceklerdir.

5- Çifte Vatandaş Yurttaşlara da Milletvekili Adayı Olma Hakkının Tanınması.

Şimdiki Bulgaristan Anayasasında büyük bir adaletsizlik var. Çifte vatandaşlara Bulgar meclisinde milletvekili olma hakkı hala tanınmıyor.

Çok ilginçtir. Bundan 40 yıl önce Bulgaristan’da dünyaya gelmiş ve 35 yıl Bulgaristan’da yaşadıktan sonra 5 yıl önce Birleşik Amerika’ya giden ve Amerikan vatandaşlığı alan bir Bulgaristan vatandaşı Beyaz Saray Senatosunda senatör seçilebiliyor, fakat Sofya meclisine milletvekili seçilemiyor.

Türkiye Cumhuriyetindeki Çifte vatandaş soydaşlarımızın da kendi aralarından T.C. BMM’ne milletvekiline milletvekili seçme hakkı yasaldır.  Bu, gerçek demokrasi ve insan haklarının ana ilkelerinden biridir.

Biz Bulgaristan Anayasasının 65. Maddesinin Bulgar vatandaşlarının çok büyük bir kısmının haklarını tanımayıp ayrımcılığa tabii tutmaktadır, mutlaka değiştirilmesi zorunlu olmuştur, bu madde Bulgaristan’ın insansız kalmasına temel olmaktadır.

6- Yurtdışında çalışacak bir Kültür Enstitüsü kurulmalıdır.

Bu Enstitü, Bulgar kültürünü dış ülkelerde yaygınlaştırmalıdır. Yurtdışındaki Bulgaristan Vatandaşları ile koordineli çalışacak olan bu Enstitü Alman / Geothe ve İspanyol / Servantes Enstitüleri gibi çalışmalı, Kültür ve Enformasyon Merkezleri oluşturmalıdır.

7- Yurtdışında bulunan Bulgaristan vatandaşlarının uzaktan eğitimine hizmet verecek bir dijital platform oluşturulmalıdır.

Bu Kültür Enstitüsü dijital eğitim platformu geliştirmelidir. Bu platform üzerinde memleketteki okullarda olduğu gibi dış ülkelerdeki Bulgaristan vatandaşları çocuklarına anadil eğitimi verilmeli, kimliklerini geliştirip korumalarını sağlamalı, Bulgaristan Tarihi, Bulgaristan Coğrafyası ve başka dersler okutulup öğretilmeli ve yeni kuşak yurtseverler yetiştirilmelidir. Bu onlayın eğitim sonunda öğrencilere sertifika verilmeli ve bu karneler Bulgaristan vatandaşlığı alınırken enstitüler tarafından dikkate alınmalıdır.

8- İdari hizmetlerden daha fazlasının dijitalleştirilmesi gereklidir.

İdari-konsolosluk hizmetleri kolaylaştırılmalıdır.  Bu ancak dijitalleştirme sonucu gerçekleştirebilir. Nikâh kıyma, ölüm, boşanma,  dış ülkede dünyaya gelen Bulgaristanlı ana babaların çocuklarını kayda geçirme ve başka hizmetlerin kolayca yapılabilmesi ancak internet üzerinde çalışan bir programla mümkün olabilir.

9- Yurtdışındaki Bulgaristanlı vatandaşların Derneklerine Aynı Yaklaşım Uygulanmalı ve Ayırım Yapılmamalıdır.

Eski ve yeni dernekler ayırımına son verilmelidir. Avrupa Birliği ülkeleri ve AN dışı ülkelerdeki soydaş dernekleri ayrımına son verilmelidir. Vatandaş girişimlerinin hepsine karşı aynı yaklaşım uygulanmalıdır.

10- Yurtdışındaki Soydaş Topluluklarına Konsolosluk Ziyaretleri Yapılmalıdır.

Konsolosluk makamları üzerinden dış ülkelerdeki Bulgaristan vatandaşlarıyla sıkı temas kurulmalı ve programlı çalışmalar yürütülmelidir. Konsoloslar soydaş derneklerini devamlı olarak ziyaret etmelidir. Bu ziyaretler yoğun katılım saatlerinde planlı ve programlı yapılmalıdır.

11- Diplomatik ve Konsolosluk Temsilciliklerine bağlı Soydaş Kamu Konseyleri kurulmalıdır.

Bulgaristan Cumhuriyeti dışındaki Bulgaristan vatandaşlarının kamu konseyleri dış ülkelerdeki Bulgaristan diplomatik ve konsolosluk makamlarına bağlı danışma ve yardımlaşma toplumsal soydaş kurumları olarak görev görmelidirler. Bu kurumlar sayesinde Bulgar devleti ile dış ülkelerdeki soydaş diasporaları arasındaki etkileşim güçlenecektir.

BGHABER ve BGSAM yayınları olarak 4 Nisan 2021’de yapılacak genel seçimlerle ilgili bilgilendirme yayınlarımıza devam ediyoruz.  5 Mart 2021’de seçim propagandası resmen açılacak ve yanınızda ve hizmetinizde olmaya devam edeceğiz.

Dünyanın en güçlü silahı bilgi olduğuna inanıyor ve sizlerle bu gücü paylaşmaya devam edeceğiz. Atalarımız der ki, Hiç bilenle bilmeyen bir olabilir mi? Elbette olmaz. Bizim Türklerin kitabımızda Kuran’ı Kerim’deki ayetin mealini buraya taşıdım. Bilmek ile bilmemek arasındaki hayati farkı ortaya koyan bu kaideye uyanların başarılı, uymayanların da zararda olduğu aşikâr.

ilmenin kaynağı; Kuran’ın da ilk ayetiyle belirtilir; Oku… Mevlânâ Mesnevi’ye bilmenin diğer kaynağına işaret ederek başlar; Dinle… Bu ikisinin bileşeninde bilginin şah damarı şekillenir; bildiğini hayata geçir.

Yunus Emre; “çün okudun bilmezsin / Ha bir kuru emektir” der. Anlatmak istediği şudur; “İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir” ancak “Sen kendini bilmezsin / Ya nice okumaktır.

Cehaleti böylesine yıkıcı yapan, bilgiye olan açık ara mesafedir. Cehalet aslında giderilebilir bir kusurdur. Ancak öncelikle cahil olduğunu kabul ederek işe başlamalı insan. Ve insana en zor gelen; “bilmiyorum” demektir.

KONFÜÇYÜS DER Kİ;

1- Bildiğini bilmiyorsa UYANDIR.
2- Bilmediğini biliyorsa ÖĞRET.
3- Bildiğini biliyorsa İZLE.
4- Bilmediğini bilmiyorsa KAÇ.

Değerli okuyucularım: “Deyin ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak aklı selim sahipleri öğüt alır.” (Zümer, 39/9).

Bu âyette, Yüce Allah’ın çeşitli eser ve nimetlerini düşünen ve bunun neticesinde “Tevhid” inancında karar kılanların, gaflet ve dalâlet içinde kalanlardan farklı olduğu vurgulanmaktadır.

Cahil, cehalet: Bilmeyen, iş bilmez, bilgisiz, tecrübesiz anlamlarına gelen ve halk arasında yol yordam, ilim irfandan haberdar olmayan kimse. Cahilin içinde bulunduğu hâle de cehalet denir. Ayrıca cehalet, ilmin karşısında olmak, bilmemek manasını taşır.

İlim; bilmek, her şeyin en iyisi, en hayırlısı olduğu gibi; cehâlet de onun zıddı, her şeyin en fenasıdır. İlim sahibi faziletli, yüce kişi sayılırken; cahil insanlar da bilgiye karşı daima aşağılanan kişiler olarak bilinirler.

“Cahil yaşayan ölüdür.”, “Diri iken ölü.” denilmiştir. Hazret-i İsa (as) da: “Ben ölüleri dirilttim, fakat cahilleri diriltemedim.” buyurmuştur.

Hazret-i Ali (r.a.): “Faziletli kişiler hakkında haset edilir. Cahiller de ilim sahiplerine düşman kesilirler.” buyurmuştur.

Kalın sağlıcakla, Okuyanlara teşekkürler.
Bulgaristan’da Covid-19 vakaları birden bire yeniden arttı.

Aşılama çok yavaş devam ederken, 23 Şubat tarihli Sağlık Bakanlığının kararıyla toplam sayıları 4 500 olan Bulgaristan aile hekimlerinin hepsi de aşı yapmaya başladı. Bu hizmetten ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Paylaşınız.

Reklamlar