Eğitim Kültür-Sanat

Mayıs Protestolarının 25. Yıldönümü dolayısıyla bir antoloji kitabı cıktı

zeynep zafer

Mayıs Protestolarının 25. Yıldönümü dolayısıyla 460 sayfalık bir antoloji kitabı“İztok-Zapad” tarafından yayımlanmaktadırADIMI ELİMDEN ALDIKLARI GÜNXX. Yüzyılın 70’li – 80’li Yıllarında Gerçekleştirilen “Soya Dönüş Süreci”nin Müslüman Toplulukların Edebiyatına Yansıması“Adımı  Elimden  Aldıkları  Gün. XX.  Yüzyılın  70’li  –  80’li  YıllarındaGerçekleştirilen  “Soya  Dönüş  Süreci”nin Müslüman  Toplulukların  EdebiyatınaYansıması” adlı antoloji kitabı, Bulgar Bilimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü ile AnkaraÜniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Kimlik veAsimilasyon”  başlıklı uluslararası projenin bir parçasıdır. Projenin yürütücüleri, BulgarBilimler  Akademisi  Edebiyat  Enstitüsünden  Doç.  Dr.  Vihren  Çernokojev  ve  AnkaraÜniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden Prof. Dr. Zeynep Zafer’dir.Bu  antoloji  kitabıyla,  bugüne  kadar  hiç  bilinmeyen  ve  incelenmemiş  olan,travmatik deneyimleri yansıtan; sınırlar arası, milletlerarası, totalitarizm karşıtı edebiyatınörnekleri,  Bulgar  okuyucusunun dikkatine sunulmaktadır.  Antolojiye  dâhil  edilen  şiir,öykü, anı, belgesel ve anonim özellikteki edebi metinlerin çok azı daha önce Bulgarcaolarak yayımlanmıştır.  Kitaba giren eserler; Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde yaşayanMüslüman  toplulukların,  zorunlu  asimilasyonu  uygulayan  Komünist  rejime  karşıyürüttükleri mücadeleyi farklı bakış açılarıyla yansıtmaktadır. Alaycı bir şekilde “SoyaDönüş Süreci” olarak adlandırılan zorunlu isim değiştirme uygulamaları, Bulgaristan veBulgar halkı tarafından değil; Jivkov’un Komünist rejimi ve baskıların uygulayıcısı olanDevlet İstihbaratı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu yayın bir bilim kadını ve tecrübeli çevirmen olarak yeteneklerini ortaya koyanProf. Dr. Zeynep Zafer’in iki yıllık özverili araştırmaları sonucunda mümkün olmuştur.Çevirilerin çoğu ve yazarlarla ilgili  kısa bilgiler Prof. Dr.  Zeynep Zafer’e aittir.  Projefikrini veren Doç. Dr. Vihren Çernokojev de Bulgarca yayımlanan metinlerin seçimindeyer  alarak,  çevirilerin  redaksiyonunu  gerçekleştirmiştir.  Bu  ortak  çalışma  sonucunda,onlarca yıldır kasıtlı bir şekilde gizlenen ancak Müslüman toplulukların edebi ve belgeselözellikteki  metinlerinde  muhafaza  edilen  utanç  verici  “Soya  Dönüş  Süreci”  ile  ilgili toplumsal hafıza ve bilinç örneklerinin gün ışığına çıkması mümkün olmuştur. Antolojikitabında  yer  alan  eserler,  yüksek  sesle  ve  açık  bir  şekilde  Bulgaristan  HalkCumhuriyeti’ndeki  Komünist  rejimin  işlediği  suçlara  ilişkin  kendi  gerçeklerini  dilegetirmektedir. XX. Yüzyılın 70’li  –  80’li yıllarında Pomaklara, Romanlara ve Türklereyönelik gerçekleştirilen zorunlu asimilasyon, insanın maneviyatına, insanlık değerlerininesaslarına karşı işlenen bir suçtur.En özeli olan ismi olmazsa insan nedir ki?

Prof. Dr. Zeynep Zafer 1 Kasım 2014Doç. Dr. Vihren Çernokojev

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + 1 =