РАЖДАНИЯ ПРЕЗ 2016 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ПОЛ

(Брой) Местоживеене Статистически райони Области Общо Живородени Мъртвородени общо момчета момичета общо брачни извън-брачни общо брачни извън-брачни Общо за страната

Devam