Yorum

Büyük Türkiye Seçim Sandığı

Tarih: 30 Nisan 2018

Yazan: BULTURK Genel Başkanı Rafet ULUTRK

Konu: DÖNÜŞÜM KAPISINI AÇACAK GENEL SEÇİMLER

 

Türkiye’de seçim heyecanı birden bire arttı.

24 Haziran erken genel seçimler yön belirledi. Türkiye emin adımlarla Büyük ve Güçlü Türkiye yoluna girmiş durumdadır.


Bu yıl erken genel seçimler diğerlerinden farklı olacak AYNI GÜNDE VE AYNI YERDE 2 bültenli olacak.

Birisiyle, 600 üyeli yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM),

İkincisiyle de ilk defa TÜRKİYE YENİ BAŞKANI’NI seçeceğiz.

Türkiye nüfusu ve sorunlarının çözümündeki sorumluluğun büyümesiyle TBMM bileşimi 450 milletvekilinden 600 milletvekiline çıktı.

Seçim demokrasinin ana bileşimidir.


Partili ve bağımsız adaylar için seçim sistemi olanaklarının açık olduğu bir ortamda, düzenli bir atılımla, barış ve huzur içinde, 24 Haziran’da, tam eşitlik ortamında ve yasal güvenceler içinde seçime gidilecektir. Bu seçim büyük bir siyasi beklentiye yanıt olacaktır.

Bu seçimde, aday adaylarının dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlar tarafından yükseltildiğine tanık oluyoruz. Tam bağımsız ve tarafsız hareket eden dernekler, ancak ulusal ve geniş kitle çıkarlarını göz önünde bulundurarak, demokratik bir aday adaylığı yarışına kanat açmış bulunuyorlar.

Aday adayların önceden bilinmemesi, kulislerden gösterilmeden halk arasından yükseltilmesi gerçek ve kapsamlı demokrasinin yerleştiğine işaret ediyor.

Son gelişmeler, Türkiye’nin demokrasinin her yükünü taşıyabilecek bir kıvama geldiğini dünyaca kanıtladı.

Bu erken seçimlerin, 15 Temmuz 2016 FETO-NATO kanlı darbe denemesi ve iç ve dış terörizm ve bölücülerle silahlı mücadelenin zorunlu kıldığı olağanüstü hal ortamında başarılı yapılması, bir de demokrasi babası olmakla böbürlenen Avrupa’ya da bir ibret dersi oluyor.


Ve olacak.

Aday adaylarından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dışında, etnik ve milli kimlik, dil, din, mezhep vb. gibi konularda özel istemler yok. Çatışma ve ötekileştirme, ayrım ve hor görme kültüründen uzak, bölücülüğü ve terör örgütlerini lanetleyen, yapıcı ve yaratıcı bir yaklaşım sergileyen aday adamları ön saflara çekiliyor. Yaklaşan genel seçim, Türk demokrasisinin temel dokusu olan parlamentarizmin devlet erkinin ana ayaklarından biri olarak yürütmeden ve yargıdan tamamen ayrıldığını tüm diğer halklara büyük bir inandırıcılıkla sergiliyor. Türkiye’de tek ayrım var terörist ve feto bağlantısı olmaması.

İlk kez uygulanacak olan yeni yasalara göre, kuvvetler ayrılığı sürdürülebilir bir şeffaflıkla hayat hakkı kazanacaktır.

Bir yandan Cumhurbaşkanı ve başbakanın üstün gücü daha kesin bir yerleşiklikle ortaya çıkarken, bu dünya görüşünde esas olan, çoğunluğun azınlık üzerindeki hâkimiyeti, % 51 çoğunluk zorunluğu ile mecliste yasaların ret edilebilirliği ilkesi sürdürülebilecektir.

Yeni siyasi ortamda istikrar çoğunluğun temel güç kaynağı olmaya devam edecektir.


21.asır Türk demokrasisi, yeni TBMM ve ilk kez Cumhurbaşkanı yerine BAŞKAN seçimini birlikte ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmekle tüm partileri, farklılıkları ve görüş ayrılıklarını kucaklaya bildiğini de doğruluyor. Darbeci uzantı ve kırıntılarının hala sinsi planlar peşinde olduğu günümüz Türkiye’sinde, anarşiye olanak vermeden, hukuk üstünlüğünde ve meşru bir ortamda, aday adaylarının, adayların, siyasi partilerin program, nitelik, özellik ve farklılıklarına bakılmaksızın siyasi yarışın engelsiz gerçekleşmesi olağanüstü büyük bir başarıdır.

Türkiye’de demokrasi, bilgi ve tecrübenin, ülkeyi daha verimli yönetme konusunda ortak görüşün ürünüdür. Bu görüş tüm ortaklık ve birlikteliklere açıktır.

Türk demokrasisi kişilere bağlı değil, ilkelere bağlı bir demokrasidir. İttifaklar içinde demokrasi tanımı farklı yoruma açıktır. Toplumun her kesimini kucaklayacak kapsamdadır.

Seçim arifesinde önemle belirtilmesi gereken şudur: Türkiye demokrasisinde siyasi partiler anlayışı, onların düşünce, ideoloji, dünya görüşü ve tavır aracı olmalarında düğümlenir. Demokrasimizde, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk Halkının birlik ve bölünmezliği tüm değerlerin önünde gelir ve gelmelidir. Biz çifte vatandaş soydaşlar Türk Milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nden ayrılmaz bir unsurdur.

TBMM, Cumhurbaşkanı ve Hükümetin başında Başbakan bizim de güvendiğimiz en yüksek devlet organlarıdır. Demokrasimiz, siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı-Başbakan adaylarının anayasa ve yasalar çerçevesinde kalmalarını, seçim süresince zorunlu kıldığı gibi, kargaşa-anarşi yaratan partilerin kapatılması ve ilgililerin cezalandırılması yasalarda öngörülmüştür. Ülke ve millet gerçekleri, milli güvenlik ve ulusal çıkarlar siyasi partilerin hesap ve çıkarlarının her zaman üstünde bulunur. Ancak bu son seçimlerde Türkiye’ye ilk defa YENİ BAŞKAN ve 600 kişilik Parlamento seçilecektir.


Bu ilke 24 Haziran seçimleri için de geçerlidir. Derneğimiz de aralarında tüm siyasi kurumların temel amacı sorunlara çözüm üretmek ve halk lehinde çalışmaktır. Kafayı ideolojik kıskaca kaptırmış aday adayları TBMM yarışına devam edemez ve etmemelidirler. Aday adaylarının STK’lar tarafından yükseltilmesinde öncelik ararken, aday adayı faziletlerinin STK’larda en iyi ortaya çıktığından kaynaklanıyor. Özellikle Türkiye dışında faaliyet yapan STK’lara öncelik tanınmalı. Ayrıca Türkiye dışında çalışma yapan STK’lara TBMM’de adaletli temsili sağlanmalıdır.

Biz aday adaylarımızda eğitim düzeyi, ahlak, namus, Türklük, din gibi niteliklere öncelik tanıdık.

Bizler siyasette komitacılığa karşıyız.

Bundan dolayı partilerin ancak gerçekleştirdiklerine ve Türkiye dışında yaptıklarına öncelikle bizim için Bulgaristan Türklerine burada ve orada yapılanlara önem veriyoruz.

Bu bakıma, AK Parti hükümetinin seçimden önce Kurban ve Ramazan bayramlarında 1000’er TL prim, emeklilerin borçlarının silinmesi ve toplumsal çatışmalara takılan gençlere af getirmesi kararlarını halkımız gibi bizde destekliyoruz.


Biz BULTÜRK olarak faydalı liderlere, ülkemizin geleceğine geleceği gören ufuk açan, bizi Büyük ve Güçlü Türkiye’ye taşıyacak öncü önderlere güveniyor ve oy vermeye hazırlanıyoruz…

Bu seçimlerde, “Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı” gibi askeri operasyonlarda elde edilen büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti diplomasisi girişimiyle dal budak açan Astana Barış süreci yeni değer kazandı. Terör odaklarına karşı kesin ve kararlı iç ve dış savaşımız arasız devam ederken yapılacak erken seçimlerde tam huzur ve güvence egemendir.

Hele de Varna Zirvesinde, Büyük Türkiye’nin kültürel ve dini kapsam alanında kalacak olan Balkanlar Siyaseti bu erken seçimle yeni bir stratejik önem kazanacaktır. Tarih boyu son lokmasını komşusuyla paylaşma kültürüne hayat veren Türk yardımseverliği, özellikle Bulgaristan’a yaptığı yatırımlara, orada açtığı irili ufaklı işletmelerle yeni bir eşitlik ve adalet anlayışı getirdi.  Bulgaristan ekonomisinin omurgasını oluşturan Şumen Alüminyum, Tırgovişte Şişe Cam, Sofya, Burgas, Sliven ve Kırcaali’deki T-KLAS tesislerinde işçilere ortalama 1200 leva maaş ödeyerek, ücretler arasında 5 kat fark olan Bulgaristan’da, en istikrarlı ve en yüksek ücret ödeyen sanayi yatırımcısı oldular.

Kırcaali bölgesi bu gidişle ülkenin en istikrarlı kalkınma kaydeden bölgesi olma şansını elde edebilir. AK Parti döneminde Bulgar-Türkiye ilişkilerinin aldığı yol memleketimizde yaşayan kardeşlerimize çok yönlü ve dalları bahar açan umut aşılamış, hepsini yüreklendirmiştir.

Ekonomik alandaki güvencenin temelinde, 3 Atom Elektrik Santrali’ne dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni enerji stratejisine işaret etmeden geçemeyiz. TANAP ve “Türk Akım” doğal gaz denizaltı – kara gaz boru hatları, Kıbrıs ve Arap Yarımadasında mayalanan yeni girişimler bütün Avrupa’nın dört gözle beklediği umut olmuştur. Türkiye’nin en önemli, en değerli yönü DIŞ POLİTİKASIDIR! Türkiye’nin nerede olduğu, kiminle olduğu, kime karşı olduğu çok ama çok önemlidir.
Bu bizim BÜYÜK DEVLET olduğumuzunda göstergesidir….


Bu arada askeri sanayi üretim ihtiyaçlarının % 67’sini kendi üretiminden karşılayan ve çok yakın bir zamanda C-400 savunma sistemlerinin monte edilmesiyle hava sahasını güvence alacak olan Türkiye, dış bileyenlere dudak ısırttı. Havada hâkim olan, karada da hâkimdir mantıyla hareket eden ve Birleşik Amerika’dan 116 adet F 35 askeri uçak sipariş eden TSK siparişinin yerine getirilmeyeceğine ilişkin ABD Kongre kararı, kimin kimden ve neden korktuğunu bir daha ortaya koydu.

2 000 km menzili olan bu jetler Büyük Türkiye gölgesini belirleyecek güçtedir. Avrupa Birliği’nin Batı Balkanları kanadım altına alayım siyaseti baştanbaşa boşa çıkaracak atılımdır.

Türkiye önemli bir viraja daha girdi. Dünya da…
Türkiye 24 HAZİRAN‘la birlikte YENİ DÜZEN‘deki yeni yerini alacak…

Bu nedenle kurulacak olan sandıklara “o parti” “şu parti” diye bakamıyorum. 24 Haziran’da da AKDENİZ olacak. Sonuçlarına bakınca sizler de göreceksiniz. ABD‘de ya da ABD‘nin etkilediği ülkelerdeki çekişmeye baktığımız zaman FİNANS lobisi ile SİLAH lobisinin kavgasını görüyoruz. Amaç TÜRKİYE‘nin hükmettiği HATAY-KIBRIS-MERSİN üçgenini rahatsız etmek, mümkünse buradaki zenginliği almak!
OYUN bu! Plan bu!.

Bilmemiz gereken şu: AKDENİZ‘deki SAVAŞ 24 HAZİRAN‘da da görülecektir. Hissedilecektir. Fark edilecektir.


Dünyanın en büyü olan 3. havalimanı Trakya’ya inşası ve Yavuz Sultan Köprüsünü yapmamız, Batıyı Doğuya ve Doğuyu Batıya bağlayan ve en büyük ve en güvenli, hava ve karadan köprüler kuran Türkiye’yi karalamak isteyenlerin susmak zorunda kalması bu sebepledir.

Büyük Türkiye’yi doğru çözen, oluşumuna her zaman el uzatan, bu seçimlerde de katkısını esirgemeyen Bulgaristanlı göçmenlerin kültürel ve dayanışma örgütleri arasında öncülük eden (BULTÜK) Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Türkiye’de yaklaşan erken genel seçimlerin anlam ve önemini halka açıklamada ve seçmen kilesini yüreklendirmede bayrağı en yükseklerde dalgalandıran bir sivil toplum kuruluşudur.

Adayların parti üyeliğine aynı mesafede ve hoşgörülü yaklaşan ve çok partili bir temel üzerinde birlik bina eden BULTÜRK, aday adaylarını açıkladı:

Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi tarihinde birçok bakıma bir öncü olan BULTÜRK, bir soydaş STK olmasına rağmen, Prof. Dr. Ahmet Çolak, Muhammet BİRİNCİ, Cahit Eftekin ve İsmail Cingöz’ün adaylığıyla Rize, Sivas, Van ve Adana doğumlu aday adaylarının da gönlünü kazanarak onlara güven telkin etmeyi başarmıştır.

İlk kez olmak üzere, sivil toplum örneği temelinde, hem Anadolu nüfusundan hem de Bulgaristan kökenli soydaşlar arasından, anavatanımızın güvenli geleceği için, Büyük Türkiye davası uğrunda aynı ortamda yetişen ve eğitilen kadroların aday adaylığını görüyoruz.


BULTÜRK aday adaylarının 24 Haziran katılım listesi:

 1. Oya Canbazoğlu DİRİER– Ak Parti / İstanbul 3. Bölge
 2. Müh.Mehmet Çakır – AK Parti / İstanbul 2. Bölge
 3. Cahit Eftekin – Ak Parti / İstanbul 1. Bölge
 4. Muhammet Birinci – Ak Parti / İstanbul 1. Bölge
 5. Elif Güneş – Ak Parti Ak Parti / Çanakkale
 6. Dr. Ahmet Çolak – MHP / İstanbul 3. Bölge
 7. İsmail Cingöz – MHP / Adana
 8. Orhan Çakır – CHP / Edirne
 9. Okan Korkmaz – İyi Parti / İstanbul
 10. Sabri İskender – İyi Parti
 11. Sakin Öner – İyi Parti

 

Bu liste Türkiye’de sivil toplum örgütleri temelinde bir çatışma kültürü olmadığına, hoşgörülü yaklaşımın egemen olduğuna, soydaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine inandığına ve umut beslediğine kanıttır. Erken genel seçime büyük bir umutla katılmaya hazırlanıyoruz. Oyumuzu Büyük ve Güçlü Türkiye umudumuzu gerçekleştirmek için vereceğiz.

Lütfen paylaşınız

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

12 + seven =