Kamu-Sen İstanbul temsilcisi Remzi Özmen Türk Dünyasının problemlerini iştişare etmek ve dayanışma  için 13 Ekim 2018 Tarihinde Üsküdar Validebağ Korusunda bulunan tarihi Adile Sultan Öğretmenivinde saat 10.00 da  kahvaltılı toplantı için İstanbuldaki Türk Dünyası ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Saat 10.00 da başlayan kahvaltının bitiminde ev sahipliğini yapan İstanbul Kamu-Sen il temsilcisi Remzi Özmen Bey açış konuşmasıyla toplantı başladı…Çeşitli STK başkan ve temsilcileri bir çok problemleri dile getirmişlerdir. Toplu bir şekilde hareket edilmesini istemişlerdir….

Türk Dünyasının çeşitli temsilcileri olan STK  temsilcileri heyecanlı ve istekli bir şekilde daha aktif olunması ve taleplerin devlete ve devleti yönetenlere duyurulması kararı alınmıştır.

Bu sebeple oy birliğiği ile aşağıdaki taleplerin  hükümete ve Türk Kamu oyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

TÜRK DÜNYASININ SORUNLARIYLA İLGİLİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİMİZ

13 Ekim Cumartesi günü saat 10.00 da Türkiye ve Türklük Dünyasına hizmet amaçlı kurulan biz aşağıda isimleri bulunan Sivil toplum örgütleri olarak Kamu Sen İstanbul İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde bir araya ga eldik. Gaspıralı’nın dilde, işte, fikirde birlik anlayışını tezahürü olarak fikir birlikteliği içerisinde;

Türk Dünyası ve misafir karındaşlarımızla ilgili sorunları görüştük ve acil olarak çözülmesi gereken sorunları şu şekilde tespit ettik

1-Başta Doğu Türkistan, Erivan- Karabağ-Kırım-Suriye-Irak gibi bölgelerin halen var olan sorunlarının ilgili devletler nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasını ve orada bulunan kardeşlerimizin can ve mal  güvenliğinin sağlanması hususunda teminat istenmesi

2-Bu ülkelerde tutunamayan göçüp ülkemize gelen kardeşlerimizin devlet hizmeti almalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır.

3-İlk-Orta ve Lise düzeyinde olan öğrenim çağındaki çocukların ülkelerinde okudukları okul denklikleri sağlanmalı diğer öğrencilerimiz için eğitim yuvaları şartsız ve koşulsuz açılmalıdır.

4-Ülkemize bulunan Türk kökenli kardeşlerimizin çeşitli art niyetli gurupların eline bırakılmamalı, merdiven altı eğitimlerin mutlaka önüne geçilmelidir.

5-Özellikle Doktora yapan öğrencilerden kefil talep edilmektedir. Dışarıdan gelen bir öğrencinin böyle bir kefalet bulması oldukça zordur. Bu konuda gerekli kolaylığın sağlanması gerekmektedir.

6-Türk Dünyası ve Ata yurdumuzla kültürel bağların kuvvetlendirilmesi için Belediyelerce Balkanlara yapılan kültürel gezi benzerleri Ata yurdumuza da yapılmalıdır. Bu ülkelere yapılacak olan gezilerde devletlimizin özellikle barınma ve beslenme konusunda bir takım teşvik edici tedbirler almalıdır.

7-Gaspıralı İsmail’in dilde, işte, fikirde birlik ülküsü çerçevesinde dil birliği, iş birliği ve fikir birliğinin sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

8-Devlet okullarımızda Türk Dünyasını tanıtıcı konular anlatılmalı ve bu konular ders kitaplarında yer almalıdır.

9-Türk Dünyası koordinasyon merkezi kurulmalı ve büyük illerimizde mutlaka aktif hizmet veren birimler oluşturulmalıdır, problem çözme yetki ve yeterlilikle donatılmalıdır.

10-Kültür varlığımıza önemli hizmetleri bulunan ebediyete göçmüş olanların isimlerinin okul-kütüphane ve Üniversitelerde yaşatılması için gerekli adımların atılması bir vefa borcudur, gereği yapılmalıdır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Toplantıya katılanlar:

Remzi ÖZMEN  Türkiye Kamu Sen İstanbul İl Temsilcisi

Erdoğan ASLI YÜCE  Hoca Ahmet Yesevi Vakfı

Rafet ULUTÜRK  BULTÜRK – Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Genel Başkanı

Dr. Erdal KARABAŞ BGSAM Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı

İbrahim ÖZTEK Aydınlar Ocağı Avrupa Yakası Başkanı ve Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Oktay ACAR  Maturidi Yesevi Vakfı Başkanı

Metin ÖZKAN Türk Dünyası Hizmet Vakfı Başkanı

Bülent MAŞAOĞLU Türk Dünyası Siyasi Sorumlusu

Serdar ŞAHİN Tek Bayrak Vakfı Başkanı

Mehmet ASLAN Beykoz Türk Ocağı Başkanı

Tarık Sülo CEVİZCİ Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği

Güngör YAVUZARSLAN Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar Arası Gazeteciler Derneği

Murat ALTAN Kırım Türkleri Derneği

Muhittin CANUYGUR Doğu Türkistan Gençleri Derneği Vakfı

İhtiyar ABDAL Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği

Ağıl SAMETBEYLİ Azerbaycan Muhalefet Lideri

Hicabi MERAL Aydınlar Ocağı Başkan Yardımcısı

Erol GÜLER Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi

Bu gün Üsküdarda Türk Dünyası Dernekleri temsilcilerinin kahvaltı programına katıldık.

Reklamlar