Avrupa İstatistik Ofisi  Eurostat’ın ön verilerine göre, satın alma gücü standartlarıyla ifade edilen kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, tüm AB içinde Bulgaristan’da en düşük seviyede olmaya devam ediyor.

Bulgaristan’da, 2023 yılında satın alma gücü  AB ortalamasının %64’ü ile Lüksemburg’da %240 arasında değişiyor.

BNR

Reklamlar