Meclis Genel Kurulunda onaylanan Gençlik Raporu 2017’ye göre Bulgaristan’da 15-29 yaş arasındaki gençler yaklaşık 1 milyondur ve sürekli azalmaktadır. Genç nüfus, bir yılda yaklaşık 40 000 kişi azalmaktadır.

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) tahminine göre, bu eğilim devam edecek ve 2020’de bu nüfus kesimi, toplamda 6,9 milyon kişi olan Bulgaristan nüfusu içinde 1 milyonun altına düşecek.

2025’te işler kötüye gitmeye devam edecek ve ülkenin genç nüfusu toplamda 6,3 milyon kişi olan nüfus içinde 970 bin kişiye düşecek. 2017 yılında gençlerin küçük yerleşim yerlerinden şehirlere göç oranı aynı seviyede kaldı. Gençlerin üçte dördünden fazlası şehirlerde ve sadece dörtte biri köylerde yaşamaktadır.

Lise eğitimine gelince göstergelerde küçük bir iyileşme var. Gençlik Raporu’na göre, 2017 yılında okulu terk eden öğrencilerin sayısı ve toplam öğrenci sayısına göre göreceli payı 2016’da yüzde 2,9’dan (21 170 kişi) yüzde 2,7’ye (20 092) düşmüştür. Böylece son dört yılda tespit edilen bu göstergenin istikrarlı büyüme eğilimini kesintiye uğratılmıştır.

Bulgaristan Bilimler Akademisi’nde (BAN) görevli bilim adamları da benzer tahminlerde bulundular. 2030 ile 2035 yılları arasında 15 ile 40 yaş arasındaki nüfusta keskin bir düşüş bekleniyor ve 65 yaşın üzerindeki nüfus o zamana kadar artmaya devam edecek.

“Bulgaristan Cumhuriyeti’ndeki Demografik Krizin Üstesinden Gelmek İçin Önlemler ” isimli proje kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından rapor hazırlamakla yükümlü kılınan BAN Nüfus ve İnsan Araştırma Enstitüsü’nün tahminlerine göre devlet ne yaparsa yapsın gelecek yıllarda nüfus azalacak. En kötü senaryoda 2040 yılına kadar Bulgaristan nüfusu yaklaşık 5 860 000 kişiye ve en iyi durumda ise 6 750 000 kişiye ulaşacaktır.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar