Bulgaristan’da sağlık sistemiyle ilgili araştırmada, ülke vatandaşlarının ömür uzunluğunun en düşük olması, çocuklar arasında obezite, ilaçlar için hayli yüksek harcamalar gibi noktalar göze çarptı.

AGİT ve Avrupa Sağlık Sistemleri ve Politikaları Dairesi’nin yaptığı analize göre, ülkede sağlık harcamaları AB’de en düşük olsa da, GSYH yüzdesi çok yüksek. Bulgaristan’da kişi başı sağlık harcamaları 1 300 avro olup, 2005’e kıyasla iki kat arttı.

Bütçeden sağlık harcamaları ve kamu kaynaklarının %43’ünü ilaç şirketleri alıyor, %34’ü hastanedeki tedavilerde kullanılıyor, hastalıklara karşı önlem için çok az para ayrılıyor.

 

BNR

Reklamlar