Bulgaristan’daki ulusal tahıl üreticileri, Ukrayna’dan yapılan yoğun tahıl ve yağ bitkileri ithalatının sektörde krize neden olduğu gerekçesiyle grev hazırlığı ilan ettiler. Tarım Bakanlığı’na gönderdikleri bildiride, sektörlerinin savunulması için acil önlemler talep ediyorlar.

BNR’nin Dobriç muhabiri Maya Ştırbanova’nın aktardığına göre, Bulgaristan’ın tahıl üreticileri örgütü, Polonya ve Romanya meslektaşlarıyla protesto eylemleri düzenleme konusunda görüşmeler yapıyorlar. Bildiride, “Bulgaristan dahil olmak üzere Avrupalı çiftçiler daha sağlıklı beslenme ve tarım ürünleri talep ediyorlar ve üçüncü ülkelerden giren mallara karşı rekabet gücü sınırlı kalıyor” ifadeleri yer alıyor.

Bulgaristan’daki tahıl üreticileri, son yıllarda ülkeye yapılan ithalatın artması nedeniyle zor durumda kalmışlardır. Ülkeye giren ucuz ithal tahıllar, yerel üreticilerin rekabet gücünü azaltarak sektördeki krizin derinleşmesine yol açmıştır.

Bu durum, Bulgaristan’da tarım sektöründe çalışanların gelirlerinde ciddi bir düşüşe neden olmuştur. Tarım sektörü, ülke ekonomisi için önemli bir sektördür ve Bulgaristan’ın GSYİH’sinin yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır. Bu nedenle, sektörde yaşanan kriz, ülke ekonomisi için büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Bulgaristan’ın tahıl üreticileri örgütü, Tarım Bakanlığı’ndan sektörlerinin savunulması için acil önlemler talep ediyorlar. Üreticiler, ithal ürünlere getirilecek ek vergiler ve yerli ürünlerin teşvik edilmesi gibi çözümler öneriyorlar. Ayrıca, Avrupa Birliği’nden de destek istiyorlar.

Bulgaristan’da tarım sektöründeki kriz, ülkedeki diğer sektörlere de olumsuz etki yapmaktadır. Üreticilerin grev kararı, sektördeki sorunların çözülmesi için bir adım olarak görülmektedir.

BG Haber

Reklamlar