Ekonomi Haberler

Bulgaristan’da 2019 sonlarında ortalama iş ücreti 1313 Leva idi

İstatistik Enstitüsü’nün ön verilerine göre, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde  Bulgaristan’da ortalama  aylık ücret 1 313 levaya ulaşmıştır.

Bu, 2018 yılının dördüncü çeyreğine göre % 12.1 oranında bir artıştır. İş ücretinin en büyük artışı iktisadi faaliyetlerde ve öğretim alanında  görülmüştür. Otelcilik ve lokantacılık alanında istihdam edilenler en düşük iş ücretiyle olup ortalama 766 leva, tarımcılık, ormancılık ve balıkçılıkta çalışanlar ise ortalama 1009 leva almıştır.

2019 yılının dördüncü çeyreğinde iş ücreti  önceki yıla göre toplumsal sektörde % 12.2, özel sektörde ise % 12.1 artmıştır.

 

BNR