Eğitim Haberler

Bulgaristan’da 13 bin aile çocuklarını okula göndermiyor

Yüksek İdari Savcılığı (VAP), Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası’nın gerekliliklerine uyulup uyulmadığını tespit etmek amacıyla ülke genelinde kontrol gerçekleştirdi.

Kontrol, VAP tarafından bölge savcılarının belediye başkanlarının kontrol etmesi için yetkilendirilmesi yoluyla yapıldı.

Belediye başkanları tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından yapılan denetimlerde Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası’nın 347. maddesine göre aşağıda sayılan ihlaller tespit edildi.

Halen zorunlu ilkokul veya okul eğitimine tabi olan çocuklarını anaokuluna veya okula kaydettirme yükümlülüğünü karşılamayan 4835 ebeveyn bulunmaktadır.

Ebeveynlerin, zorunlu okul öncesi eğitime tabi olan tam gün, yarım gün veya part-time programlı anaokuluna kayıtlı çocuklarının veya zorunlu okul eğitimine tabi olan tam gün, akşam, uzaktan veya kombine okul programlarına kayıtlı çocuklarının anaokuluna veya okula gitmesini sağlayamayan 8278 vaka tespit edildi.

Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası’nın 124. maddesinin 2.fıkrası gereğince çocuklarının ilave derslere katılımını sağlayamayan 264 ebeveyn tespit edildi.

Denetim bulguları doğrultusunda yetkili makamlarca 1173 ihlal tespit edildi ve 509 ceza kesildi.

62 vakayla ilgili savcılar, denetimleri yürütmek üzere yetkilileri görevlendirmeyen belediye başkanlarını yasallık denetimi prosedürü kapsamında bu konuda angaje ettiler.

Denetimin amacı, çocukların anayasal eğitim hakkını güvence altına almaktır.

 

Kırcaali Haber