AB Konseyi üye devletlerin mali, ekonomik ve istihdam politikaları konusundaki tavsiyelerinde ülkemizle ilgili yer alan bölümde, Bulgaristan vergi tahsilatını iyileştirmesi ve yolsuzluk riskine daha fazla önem vermesi gerektiği belirtilmiştir.

Bulgaristan’da kayıtdışı istihdam ve yasadışı yakıt ticaretinin devam ettiğini gösteren kanıtlar var. Kamu yönetimi ve e-devletteki reformlar yavaş ve iş ortamı zayıf kalmaktadır.

Ülkemizin güçlü gelir eşitsizliğine, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine dikkat etmesi gerektiği ve insanların sağlık hizmetlerine sınırlı erişim gördüğü belirtiliyor.

 

BNR

Reklamlar