Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sofya’da gerçekleştirilen Bulgaristan-Türkiye Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısında Bulgaristan ve Türkiye, karayolu taşımacılığında kullanılan yıllık geçiş belgesi kotasını artırma konusunda anlaştı. Üçüncü ülke geçiş belgesi sayısının iki katına çıkarılması kararlaştırıldı. Şimdiye kadar Bulgaristan ve Türkiye kota bazında bu türden 1100 geçiş belgesini teati ediyordu. İkili geçiş belgesi kotası 8000, boş giriş yük alma geçiş belgesi kotası ise 7500 artırıldı. İki ülke ayrıca transit taşımalar için teati edilen geçiş belgesi kotasını 75 000 artırdı.

Toplantıda bu yıl için teati edilen kotalara ilave olarak ikili geçiş belgesi, boş giriş yük alma geçiş belgesi ve transit geçiş belgesi teati edilmesine imkan verilmesi hususunda mutabakata varıldı.

Toplantı sonunda Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Stoyan Novakov ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun tarafından bir protokol imzalandı.

Bakan Yardımcısı Novakov, “Bulgaristan ve Türkiye ulaştırma bakanları arasında Svilengrad ( Cisr-i Mustafapaşa) şehrinde yapılan görüşmede sınır ötesi trafiğin hafifletilmesine yönelik somut adımlar ele alındı. Alınan tedbirler sonucunda iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yaşanan sorunlar önemli ölçüde azaldı. Geçiş belgesi kotalarındaki artışın, ikili ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için iyi bir temel olan ticaret hacminde bir artışa yol açmasını bekliyoruz” diye kaydetti.

İki ülke heyetleri, karayolu taşımacılığının iyileştirilmesi için karşılıklı çıkara dayalı diğer konuları da tartıştı.

 

Reklamlar