Bulgaristan vatandaşlarının banka mevduatlarının sadece enflasyondan kayıpları bir yılda 1 milyar avrodan fazladır.

Ülke vatandaşımız tasarruflarının sadece yüzde 2.4’ünü özkaynaklara veya şirketlere yatırıyor, oysa Doğu Avrupa’da bu oran tasaruflarının yüzde 20’sini buluyor. İsveçliler ve Finliler, aile bütçesinin büyük bir kısmını  hisse veya özkaynaklara yatırıyor.

Bu ülkelerde buna benzer yatırımlar hanelerin gelirinin yüzde 40’nı buluyor. Bulgaristan’da zarar uğrayan banka mevduatlarına nazaran, ülkede son üç yılda 25’ten fazla satış ve faaliyet kârına sahip 15000’den fazla şirket var.

 

BNR

Reklamlar